Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Παρέχεται δυνατότητα Πιστοποίησης από  τον Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

 

image-alt-text

 

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων" είναι να προσφέρει το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο ώστε οι συμμετέχοντες να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των καθημερινών εργασιών  που αφορούν στον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των βάσεων δεδομένων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της  εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 1. Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων
 2. Συστήματα ΣΔΒΔ
 3. Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων
 4. Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
 5. Βάσεις Δεδομένων και SQL
 6. Διαχείριση Δεδομένων με SQL
 7. Συνοπτικός Οδηγός SQL

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εργαζόμενους και στελέχη στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στον τομέα της πληροφορικής
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου και αντικειμένου και τομέα
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του συγκεκριμένου κλάδου, αντικειμένου και τομέα  που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00