Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε σύγχρονα λογισμικά

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε σύγχρονα λογισμικά " είναι να προσφέρει το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο ώστε οι συμμετέχοντες να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των καθημερινών εργασιών  που βασίζονται στη χρήση των πλέον σύγχρονων εκδόσεων των ευρέως χρησιμοποιούμενων λογισμικών . Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της  εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Τα Πρώτα Βήματα με τον Υπολογιστή
 • Η Ρύθμιση Υπολογιστή (Setup)
 • Η Εργασία με Εικονίδια
 • Χρήση Παραθύρων
 • Αρχεία και Φάκελοι
 • Βοηθητικά Εργαλεία
 • Εκτυπώσεις
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Διαδίκτυο-Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
 • Διαχείριση Μαζικής Αλληλογραφίας
 • Παρουσιάσεις ppt
 • Βάσεις Δεδομένων

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εργαζόμενους και στελέχη στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου και αντικειμένου και τομέα
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του συγκεκριμένου κλάδου, αντικειμένου και τομέα  που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00