Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Παρέχεται δυνατότητα Πιστοποίησης από  τον Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

 

image-alt-text

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής" είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν  με τις μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζονται για την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της  εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και ψηφιακή ασφάλεια
 • Βασικές Έννοιες Συστημάτων Πληροφορικής
 • Βασικά Θέματα Δικτύων
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση
 • Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων
 • Πρότυπα ISO και Ασφάλεια Συστημάτων & Πληροφοριών

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εργαζόμενους και στελέχη στον κλάδο της πληροφορικής
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων σε θέματα ανάπτυξης εφαρμογών και ασφάλειας δικτύων και δεδομένων
 • Web developers & Web Designers
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου, αντικειμένου και τομέα
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του συγκεκριμένου κλάδου, αντικειμένου και τομέα  που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00