Θαλάσσια Οικονομία

Προγράμματα σε Συνεργασία με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ο Όμιλος ΑΠΟΨΗ σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί, εξ'αποστάσεως, επιμορφωτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας στον κλάδο της Ναυτιλίας.