Προγράμματα σε Συνεργασία με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ο Όμιλος ΑΠΟΨΗ, δυνάμει συμβάσεων με το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΚΕΠΠ), υλοποιεί σε όλη την επικράτεια επιμορφωτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας, σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Μοριοδοτούνται στο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών καθώς και στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης. Παράλληλα, διευκολύνουν την προετοιμασία και τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ των Εκπαιδευτών μη Τυπικής Εκπαίδευσης.
Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων αυτών λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιά.