Προγράμματα σε Συνεργασία με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ο Όμιλος ΑΠΟΨΗ, σε συνεργασία με το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΚΕΠΠ), προσφέρει σε όλη την επικράτεια επιμορφωτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας, σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Τα προγράμματα που αφορούν εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης αναφορικά με προσλήψεις, διορισμούς, κρίσεις, άνοιγμα πινάκων , σχολεία δεύτερης ευκαιρίας μοριοδοτούνται. Παράλληλα, διευκολύνουν την προετοιμασία και τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ των Εκπαιδευτών μη Τυπικής Εκπαίδευσης.
Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων αυτών λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιά.