Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις

Οι Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις είναι εργαλεία κατάρτισης ή επανεκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αντικειμένων. Παρέχουν στον κάτοχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πιστοποιούν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ελεγχθεί σε θεωρητικό ή/και πρακτικό επίπεδο, και αφορούν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά εργασίας.

 

*Εκπαιδευόμαστε Υπεύθυνα. Για την διασφάλιση της υγείας των πελατών και των εργαζομένων μας, είναι απαραίτητη η επίδειξη του Πιστοποιητικού Εμβολιασμού για την διενέργεια Εξετάσεων