Ενδοεταιρικά προγράμματα

Η ικανοποίηση των εργαζόμενων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη σύνδεση των προσωπικών τους στόχων με αυτούς της επιχείρησης. Η επιχείρηση οφείλει να δίνει στους εργαζόμενους την αξία που έχουν.

Τα ενδοεταιρικά προγράμματα είναι εξειδικευμένα Σεμινάρια, ειδικά σχεδιασμένα για τις ιδιαίτερες ανάγκες επιμόρφωσης των εργαζομένων της επιχείρησής σας.

Ο επιχειρηματικός κόσμος χαρακτηρίζεται από συνεχείς εξελίξεις και αλλαγές. Η διαρκής αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, η ύπαρξη νέων βέλτιστων πρακτικών οργάνωσης και λειτουργίας δημιουργούν την ανάγκη υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης σε μια εταιρεία.

Κάθε επιχείρηση καλείται να ανταποκριθεί στις εξελίξεις, αντιμετωπίζοντας τες σαν ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Ο Όμιλος ΑΠΟΨΗ διαθέτει την απαιτούμενη 25η εμπειρία και δεξιότητες στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε εταιρείας.

Όλα τα προγράμματα της Ενδοεταιρκής εκπαίδευσης είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν ως και 100 % μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,06 του ΟΑΕΔ, ενώ διεξάγονται με e-learning μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.