Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Παρέχεται δυνατότητα Πιστοποίησης από  τον Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

 

image-alt-text

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων" είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν  με τις εργασίας συντήρησης, επίβλεψης και αναβάθμισης ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της  εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Ικανότητες Τεχνικού Η/Υ και Δικτύων
 • Βασικές αρχές Πληροφορικής
 • Βασική Δομή Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 • Το εσωτερικό ενός Η/Υ
 • Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 • Βασικές έννοιες Δικτύων Η/Υ
 • Γενικές έννοιες επικοινωνιών & δικτύων
 • Τεχνολογίες και Τεχνικές Δικτύων
 • Ταξινόμηση δικτύων
 • Συσκευές Διασύνδεσης
 • Δίκτυα IP
 • Σύνδεση στο Internet
 • Intranet – Extranet

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εργαζόμενους και στελέχη στον κλάδο της πληροφορικής
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων σε θέματα ανάπτυξης εφαρμογών και ασφάλειας δικτύων και δεδομένων
 • Web developers & Web Designers
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου, αντικειμένου και τομέα
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του συγκεκριμένου κλάδου, αντικειμένου και τομέα  που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00