ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η επιτυχία έρχεται μέσα από την εξέλιξη, την αλλαγή, την αυτοβελτίωση.
Επενδύστε στον εαυτό σας και στους ανθρώπους σας!

Παρέχουμε Υπηρεσίες για εταιρική εκπαίδευση και επιμόρφωση (corporate training)- εταιρικά / ενδοεταιρικά σεμινάρια για στελέχη, βελτίωση δεξιοτήτων, προσωπική ανάπτυξη, ανάπτυξη ομάδων.

Η εταιρική εκπαίδευση στοχεύει σε:
 • αύξηση της παραγωγικότητας
 • βελτίωση της οργανωτικής κουλτούρας
 • επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων
 • επιτυχή αντιμετώπιση γεγονότων και αλλαγών στην επιχείρηση
H εταιρική εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για:
 • Aνάπτυξη στελεχών για άμεση και μελλοντική εκμετάλλευση από τον οργανισμό
 • σε προσωπικό εταιριών και νομικών προσώπων οποιασδήποτε μορφής
 • για την αύξηση των προσωπικών δεξιοτήτων των εργαζομένων
Πώς προετοιμάζεται και διεξάγεται μία εταιρική εκπαίδευση;
 • Αναλύουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες του οργανισμού σας.
 • Προτείνουμε το κατάλληλο πρόγραμμα.
 • Παρέχουμε την επιμόρφωση.
 • Πρόσθετη παρακολούθηση/επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος.

Τι κόστος έχει η εταιρική εκπαίδευση;

Όλα τα προγράμματα της εταιρικής εκπαίδευσης είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν ως και 100 % μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,06 του ΟΑΕΔ, ενώ διεξάγονται με e-learning μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.

Σημαντικές εταιρίες στην Ελλάδα έχουν εμπιστευθεί την εκπαίδευση του προσωπικού τους στον Όμιλο ΑΠΟΨΗ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ