Επιδοτούμενα

Ο όμιλος ΑΠΟΨΗ υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για άνεργους και εργαζόμενους σε τομείς αυξημένης ζήτησης εστιάζοντας σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες.
Παρατίθενται ακολούθως όλα τα νέα προγράμματα.