Προγράμματα σε Συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Ο Όμιλος ΑΠΟΨΗ, σε συνεργασία με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προσφέρει σε όλη την επικράτεια πιστοποιημένα και καινοτόμα επιμορφωτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας.

Τα προγράμματα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προσφέρουν σε όσους/όσες τα παρακολουθήσουν, τα εξής μόρια:

  1. Σε όλους τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης,  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  και σε όλα τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 2 μόρια (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019, άρθρο 57ιι, 58ιι και άρθρο 60ζζ αντίστοιχα).
  2. Σύμφωνα με τον Ν. 4823/2021, άρθρο 33, έως δύο (2) μονάδες για τις παρακάτω κατηγορίες στελεχών της Εκπαίδευσης: α) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, β) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, δ) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, ε) Διευθυντές Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), ζ) Διευθυντές Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων, η) Διευθυντές Πρότυπων ή Πειραματικών Γυμνασίων, θ) Διευθυντές Πρότυπων ή Πειραματικών ΓΕ.Λ., ι) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  3. Σε όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό 0,5 μόρια (Νόμος 4547/2018, άρθρο 24)
  4. Επίσης, τα προγράμματα απευθύνονται σε μόνιμους ή αναπληρωτές  εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων που θέλουν να μοριοδοτηθούν για θέσεις στελεχών εκπαίδευσης ή για διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.