Μοριοδοτούμενα

Showing 1–12 of 51 results

Επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτές Δημόσιων ΙΕΚ, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, ΚΔΒΜ και Διευθυντές Δομών Κατάρτισης

Τα συγκεκριμένα επιμορφωτικά προγράμματα είναι διάρκειας 400 ωρών και υλοποιούνται αποκλειστικά με ασύγχρονη εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευση. Καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές μοριοδότησης των προσκλήσεων του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), για την πρόσληψη εκπαιδευτών στα Δημόσια ΙΕΚ και ΣΔΕ της Χώρας, καθώς και των ΚΔΒΜ Δήμων και Διευθυντών Δομών Κατάρτισης.

Παρέχεται δυνατότητα Πιστοποίησης από  τον Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Παρατίθενται τα διαθέσιμα προγράμματα ανά θεματικό αντικείμενο  και παρέχεται δυνατότητα Πιστοποίησης από :

Μοριοδοτούμενα

Επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτές Δημόσιων ΙΕΚ, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, ΚΔΒΜ και Διευθυντές Δομών Κατάρτισης

Τα συγκεκριμένα επιμορφωτικά προγράμματα είναι διάρκειας 400 ωρών και υλοποιούνται αποκλειστικά με ασύγχρονη εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευση. Καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές μοριοδότησης των προσκλήσεων του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), για την πρόσληψη εκπαιδευτών στα Δημόσια ΙΕΚ και ΣΔΕ της Χώρας, καθώς και των ΚΔΒΜ Δήμων και Διευθυντών Δομών Κατάρτισης.

Παρέχεται δυνατότητα Πιστοποίησης από  τον Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD)


Παρατίθενται τα διαθέσιμα προγράμματα ανά θεματικό αντικείμενο  και παρέχεται δυνατότητα Πιστοποίησης από :