Διεπιχειρησιακά (open) προγράμματα

Ονομάζουμε τα ανοιχτά σεμινάρια για το σύνολο των επαγγελματιών της αγοράς. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε συγκεκριμένες ειδικότητες στελεχών ή εργαζόμενων σε διάφορες επιχειρήσεις με στόχο την κάλυψη των τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων, καθώς και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης των επιχειρήσεων.

 

Όλα τα προγράμματα της εταιρικής εκπαίδευσης είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν ως και 100% μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ, ενώ διεξάγονται με e-learning μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.