Διεπιχειρησιακά (open) προγράμματα

Ονομάζουμε τα ανοιχτά σεμινάρια που απευθύνονται στο σύνολο των επαγγελματιών της αγοράς.

Τα διεπιχειρησιακά προγράμματα απευθύνονται σε συγκεκριμένες ειδικότητες στελεχών ή εργαζομένων σε διάφορες επιχειρήσεις με στόχο να καλύψουν τις τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις, καθώς επίσης και τις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης επιχειρήσεων.

Όλα τα προγράμματα της εταιρικής εκπαίδευσης είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν ως και 100 % μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ, ενώ διεξάγονται με e-learning μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.