Μοριοδοτούμενα

Επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτές Δημόσιων ΙΕΚ, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, ΚΔΒΜ και Διευθυντές Δομών Κατάρτισης

Τα συγκεκριμένα επιμορφωτικά προγράμματα καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές μοριοδότησης των προσκλήσεων του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), για την πρόσληψη εκπαιδευτών στα Δημόσια ΙΕΚ και ΣΔΕ της Χώρας, καθώς και των ΚΔΒΜ Δήμων και Διευθυντών Δομών Κατάρτισης. Τα προγράμματα που υλοποιούνται σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά λαμβάνονται υπόψη και προσδίδουν μοριοδότηση στο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών
Τα προγράμματα αυτά στην πλειονότητα τους υλοποιούνται αποκλειστικά με ασύγχρονη εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευση.

Παρατίθενται τα διαθέσιμα προγράμματα ανά θεματικό αντικείμενο: