Προγράμματα σε Συνεργασία με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ο Όμιλος ΑΠΟΨΗ σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί, εξ'αποστάσεως, επιμορφωτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας στον κλάδο της Ναυτιλίας.

Μοριοδοτούνται στο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών καθώς και στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης. Παράλληλα, διευκολύνουν την προετοιμασία και τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ των Εκπαιδευτών μη Τυπικής Εκπαίδευσης.
Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων αυτών λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιά.