Σχεδιαστικά προγράμματα 3D

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Παρέχεται δυνατότητα Πιστοποίησης από  τον Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος  είναι η εκπαίδευση των ενδιαφερομένων ως ειδικών στη σχεδίαση προγραμμάτων 3D.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

  • Εκπαιδευτικούς
  • Απόφοιτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων κια βαθμίδων εκπαίδευσης
  • Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων

  • Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν από την ΑΠΟΨΗ Α.Ε. Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.
  • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ

Πρόγραμμα Σπουδών

Εισαγωγή στο 3D
Εισαγωγή στο 3D
Σχέδια isometric
Σχέδια isometric
Οπτική παρουσίαση αντικειμένων σε 3d
Οπτική παρουσίαση αντικειμένων σε 3d
Βασικά μοντέλα wireframe
Βασικά μοντέλα wireframe
Επιφάνειες (regions και 3d faces)
Επιφάνειες (regions και 3d faces)
Προσθήκη υλικών (materials)
Προσθήκη υλικών (materials)
Στερεά
Στερεά
Λειτουργίες boolean
Λειτουργίες boolean
Σύστημα wcs, ucs
Σύστημα wcs, ucs
Χαρτογράφηση υλικών (mapping materials)
Χαρτογράφηση υλικών (mapping materials)
Δημιουργία νέων υλικών
Δημιουργία νέων υλικών
Εισαγωγή στο φωτισμό (lighting)
Εισαγωγή στο φωτισμό (lighting)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00