Ενδοεταιρική Κατάρτιση

Η ΑΠΟΨΗ εκτός από τα προγράμματα επιμόρφωσης που προσφέρει στο ευρύ κοινό, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ενδοεταιρικής κατάρτισης. Στόχος μας να συμβάλλουμε στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων και οργανισμών για εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, άμεσα εφαρμόσιμες στις καθημερινές επιχειρηματικές πρακτικές.

Τα προγράμματα ενδοεταιρικής κατάρτισης σχεδιάζονται σε όλα τα επίπεδα με την απόλυτη συνεργασία και αποδοχή της επιχείρησης που μας εμπιστεύεται: Από την φάση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της μεθοδολογίας εκπαίδευσης μέχρι την επιλογή των εκπαιδευτών και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος, εργαζόμαστε από κοινού ώστε να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες και να επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες που δημιουργούν τα 25 χρόνια συνεπούς προσφοράς υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Σημαντικές εταιρίες στην Ελλάδα έχουν εμπιστευθεί την εκπαίδευση του προσωπικού τους στον Όμιλο ΑΠΟΨΗ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω:

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις και για να σχεδιάσουμε μαζί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες σας.