Ειδικός στη χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Παρέχεται δυνατότητα Πιστοποίησης από  τον Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

 

image-alt-text

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Ειδικός στη χρήση Τεχνικών & Εργαλείων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)" είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να  σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια στρατηγική ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της  εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Εξέλιξη Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Οφέλη του εμπορίου στο Ιντερνετ
 • Ηλεκτρονικά Καταστήματα στο Internet
 • Επεξεργασία εικόνας και βίντεο
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Internet (e-shop)
 • Εργαλεία ανάπτυξης ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Νομοθετικό πλαίσιο ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop)

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εργαζόμενους και στελέχη στον κλάδο της πληροφορικής, της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης ηλεκτρονικών καταστημάτων e-shops και ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce
 • Web developers & Web Designers
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου, αντικειμένου και τομέα
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του συγκεκριμένου κλάδου, αντικειμένου και τομέα  που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00