Υπάλληλος Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιόλαδου

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Αυτό το προϊόν είναι εξαντλημένο και μή διαθέσιμο αυτή τη στιγμή.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα "Υπάλληλος Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιόλαδου" στοχεύει, στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων  με τις διαδικασίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου με την υιοθέτηση αυστηρών προτύπων ποιότητας . Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Γενικά – εισαγωγικά στοιχεία περί ελιάς
 • Η καλλιέργεια της ελιάς
 • Ελαιόλαδο – από τον ελαιώνα στο ελαιουργείο
 • Τυποποίηση και Συσκευασία ελαιόλαδου
 • Εισαγωγή στις έννοιες της ποιότητας, πιστοποίησης και ολικής ποιότητας
 • Διεθνή πρότυπα ποιότητας

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον τομέα της επεξεργασίας ελαιολάδου
 • Ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων 
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων στον τομέα του τουρισμού, της γεωπονίας τροφίμων και της οινολογίας
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου της παραγωγής και τυποποίησης ελαιόλαδου που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα επιθυμούσαν να απασχοληθούν στο χώρο της παραγωγής και τυποποίησης του ελαιόλαδου 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα

Αυτό το προϊόν είναι εξαντλημένο και μή διαθέσιμο αυτή τη στιγμή.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες