Υπάλληλος Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιόλαδου

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Παρέχεται δυνατότητα Πιστοποίησης από τον Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

 

image-alt-text

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα "Υπάλληλος Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιόλαδου" στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων  με τις διαδικασίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου με την υιοθέτηση αυστηρών προτύπων ποιότητας .

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Γενικά – εισαγωγικά στοιχεία περί ελιάς
 • Η καλλιέργεια της ελιάς
 • Ελαιόλαδο – από τον ελαιώνα στο ελαιουργείο
 • Τυποποίηση και Συσκευασία ελαιόλαδου
 • Εισαγωγή στις έννοιες της ποιότητας, πιστοποίησης και ολικής ποιότητας
 • Διεθνή πρότυπα ποιότητας

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον τομέα της επεξεργασίας ελαιολάδου
 • Ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων 
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων στον τομέα του τουρισμού, της γεωπονίας τροφίμων και της οινολογίας
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου της παραγωγής και τυποποίησης ελαιόλαδου που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Απόφοιτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα επιθυμούσαν να απασχοληθούν στον χώρο της παραγωγής και τυποποίησης του ελαιόλαδου 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00