Κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής στην αγροδιατροφή

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Παρέχεται δυνατότητα Πιστοποίησης από  τον Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

 

image-alt-text

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων  με τους κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής στην αγροδιατροφή.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στις ορθές βιομηχανικές/παρασκευαστικές πρακτικές
 • Παράγοντες GMP που μετέχουν στην παρασκευή προϊόντων
 • Βασικές απαιτήσεις GMP
 • Απαιτήσεις (Good Manufacture Practice, GMP) στη βιομηχανία τροφίμων
 • Ορθή Υγιεινή Πρακτική – GHP
 • Ορθή Αγροτική Πρακτική – GAP
 • Σύστημα HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)
 • Βασικές αρχές Συστήματος HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)
 • Νομοθετικό πλαίσιο
 

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης, σε εταιρείες διαχείρισης και εμπορίας τροφίμων ή παρασκευαστικών εταιρειών τροφίμων ή εμπορικών επιχειρήσεων
 • Εργαζόμενους και στελέχη τμημάτων παραγωγικής διαδικασίας τροφίμων.
 • Στελέχη του κλάδου τροφίμων που εργάζονται σε παρεμφερείς θέσεις και επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τα προσόντα τους.
 • Διευθυντικά Στελέχη, τα οποία επιθυμούν να έχουν μια συνολική εικόνα της παραγωγικής διαδικασίας τροφίμων
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων στον τομέα της Γεωπονίας και των Τροφίμων
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου των τροφίμων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι θα επιθυμούσαν να απασχοληθούν στον χώρο της παραγωγής και παρασκευής τροφίμων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00