Κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής στην αγροδιατροφή

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Αυτό το προϊόν είναι εξαντλημένο και μή διαθέσιμο αυτή τη στιγμή.

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει, στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων  με τους κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής στην αγροδιατροφή. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στις ορθές αγρο-παρασκευαστικές   πρακτικές
 • Ορθή Υγιεινή Πρακτική – GHP
 • Ορθή Αγροτική Πρακτική – GAP
 • Βασικές αρχές Συστήματος HACCP

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης, σε εταιρίες διαχείρισης και εμπορίας τροφίμων, ή παρασκευαστικών εταιριών τροφίμων ή εμπορικών επιχειρήσεων
 • Εργαζόμενους και στελέχη τμημάτων παραγωγικής διαδικασίας τροφίμων.
 • Στελέχη του κλάδου τροφίμων που εργάζονται σε παρεμφερείς θέσεις και επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τα προσόντα τους.
 • Διευθυντικά Στελέχη , τα οποία επιθυμούν να έχουν μια συνολική εικόνα της παραγωγικής διαδικασίας τροφίμων
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων στον τομέα της Γεωπονίας και Τροφίμων
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου των τροφίμων που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα επιθυμούσαν να απασχοληθούν στο χώρο της παραγωγής και παρασκευής τροφίμων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα

Αυτό το προϊόν είναι εξαντλημένο και μή διαθέσιμο αυτή τη στιγμή.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες