Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Αυτό το προϊόν είναι εξαντλημένο και μή διαθέσιμο αυτή τη στιγμή.

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει, στην εκπαίδευση των ενδιαφερομένων στα συστήματα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.  Οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τομέα πρέπει να εκτελούν τεχνικές εργασίες λειτουργίας και συντήρησης, να ελέγχουν με όλα τα μέσα και τρόπους, συσκευές, όργανα και εγκαταστάσεις που συνθέτουν Συστήματα Ανακύκλωσης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων-Απορριμμάτων, με σκοπό την προληπτική αντιμετώπιση της ρύπανσης, την αντιμετώπιση και αποκατάσταση της έκτακτης ή μόνιμης ρύπανσης και την ελαχιστοποίηση των πάσης φύσεως κινδύνων που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια στο πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων αυτών. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης υγρών αποβλήτων
 • Σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
 • Σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας ειδικών-επικινδύνων αποβλήτων
 • Κίνητρα επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων με νέες τεχνολογίες
 • Ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών – Τεχνολογίες ανακύκλωσης

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Εργαζόμενους και Στελέχη επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως επιπέδου και αντικειμένου εκπαίδευσης, που επιθυμούν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο
 • Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευθούν στο εν λόγω εργασιακό αντικείμενο
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων στον τομέα της Γεωπονίας και Τροφίμων
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου των τροφίμων που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα

Αυτό το προϊόν είναι εξαντλημένο και μή διαθέσιμο αυτή τη στιγμή.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες