Κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής & βελτιστοποίηση παραγωγικής διαδικασίας τροφίμων

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Αυτό το προϊόν είναι εξαντλημένο και μή διαθέσιμο αυτή τη στιγμή.

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει, στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων  με τους κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής & βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στις ορθές βιομηχανικές / παρασκευαστικές πρακτικές
 • Παράγοντες GMP που μετέχουν στην παρασκευή προϊόντων
 • Βασικές απαιτήσεις GMP
 • Απαιτήσεις GMP στην βιομηχανία τροφίμων
  ISO22000:2005
 • Κώδικας τροφίμων ‐ Codex Alimentarius
 • Ιχνηλασιμότητα στη Βιομηχανία των τροφίμων
  Σύστημα HACCP
 • Βελτιστοποίηση παραγωγικής διαδικασίας
 • Νομοθετικό Πλαίσιο

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης, σε εταιρίες διαχείρισης και εμπορίας τροφίμων, ή παρασκευαστικών εταιριών τροφίμων ή εμπορικών επιχειρήσεων
 • Εργαζόμενους και στελέχη τμημάτων παραγωγικής διαδικασίας τροφίμων.
 • Στελέχη του κλάδου τροφίμων που εργάζονται σε παρεμφερείς θέσεις και επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τα προσόντα τους.
 • Διευθυντικά Στελέχη , τα οποία επιθυμούν να έχουν μια συνολική εικόνα της παραγωγικής διαδικασίας τροφίμων
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων στον τομέα της Γεωπονίας και Τροφίμων
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου των τροφίμων που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα επιθυμούσαν να απασχοληθούν στο χώρο της παραγωγής και παρασκευής τροφίμων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα

Αυτό το προϊόν είναι εξαντλημένο και μή διαθέσιμο αυτή τη στιγμή.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες