Χειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Χειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media" είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν  με τα εργαλεία και τις εφαρμογές των κοινωνικών δικτύων στην προώθηση της εικόνας, των ειδήσεων και των προϊόντων και υπηρεσιών  επιχειρήσεων και οργανισμών. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της  εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

• Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μάρκετινγκ
• Στόχος & Στρατηγική επικοινωνίας μέσα από Social Media
• Τρόποι αύξησης των Followers στα Social Media
• Τακτικό πλάνο επικοινωνίας μέσα από Social Media
• Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η εξέλιξη τους σε σχέση με τη διανομή του ειδησεογραφικού περιεχομένου
• Σύνδεση των Social Media με τα κινητά τηλέφωνα.
• Διανομή ειδησεογραφικού περιεχομένου για αθλητικά γεγονότα μέσω των Social Mediaκαι εφαρμογών (application) κινητών τηλεφώνων
• Ρομποτική δημοσιογραφία και αθλητικό ρεπορτάζ
• Δημοσιογραφία των πολιτών κα αθλητικό ρεπορτάζ
• Συνεργασία παραδοσιακών και νέων μέσων, η περίπτωση SecondScreen
• Ο νέος τρόπος διανομής του τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω των social media και οι livestreaming μεταδόσεις
• Η εφαρμογή της διανομής ειδησεογραφικού περιεχομένου από Social Mediaκαι κινητά τηλέφωνα σε αθλητικές διοργανώσεις. Μελέτη περίπτωσης: Ολυμπιακοί Αγώνες του Ρίο 2016.

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Εργαζόμενους και στελέχη στον κλάδο της πληροφορικής, της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ
  • Συμβούλους Επιχειρήσεων σε θέματα χρήσης και εφαρμογής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  • Web developers & Web Designers
  • Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου και αντικειμένου και τομέα
  • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του συγκεκριμένου κλάδου, αντικειμένου και τομέα  που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

  • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
  • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
  • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00