Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εντατική Προετοιμασία Εκπαιδευτών Ενήλικων για τις εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους του ΕΟΠΠΕΠ

Ο Όμιλος ΑΠΟΨΗ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης, οργανώνει και υλοποιεί Εντατικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων με σκοπό την άρτια προετοιμασία υποψήφιων για τις  εξετάσεις του πρακτικού μέρους του ΕΟΠΠΕΠ (Μικροδιδασκαλία). Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι  οι εκπαιδευόμενοι που θα συμμετάσχουν να επικεντρωθούν στην προετοιμασία του πρακτικoού μέρους των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ και θα έχει διάρκεια 20 ωρών.

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της βιωματικής μάθησης. Ιδιαίτερα καινοτόμο στοιχείο του προγράμματος αποτελεί η ανάπτυξη συνθηκών προσομοίωσης ώστε οι εκπαιδευόμενοι να βιώσουν και να προετοιμαστούν σε συνθήκες εξετάσεων. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει πέντε online συμβουλευτικές συναντήσεις οι δύο τελευταίες εκ των οποίων αποτελούν το εργαστήριο μικροδιδασκαλίας. Η εκπαίδευση υλοποιείται αυστηρά σε γκρουπ εκπαιδευόμενων  που δεν ξεπερνά τα  20 άτομα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Εκπαιδευτές ενηλίκων οι οποίοι προετοιμάζονται για τις επικείμενες εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.
  • Εκπαιδευτές ενηλίκων οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων δημόσιων ή /και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.

Θεματική Ενότητα 1 – Συνάντηση 1η : Τι είναι μικροδιδασκαλία: Κριτήρια Αξιολόγησης   (4 ώρες)

Σκοπός της πρώτης συνάντησης είναι η ανάλυση του πλαισίου, του περιεχομένου και των κριτηρίων αξιολόγησης της μικροδιδασκαλίας. Παρουσιάζονται επίσης οι σημαντικότερες εκπαιδευτικές τεχνικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε μια μικροδιδασκαλία 20 λεπτών

 Θεματική Ενότητα 2- Συνάντηση 2: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Προετοιμασία Μικροδιδασκαλίας (4 ώρες)

Η δεύτερη συνάντηση θα επικεντρωθεί στην ανάλυση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού (εκπαιδευτικοί στόχοι, επιλογή εκπαιδευτικών τεχνικών κ.α) με παροχή  εκ νέου καθοδήγησης για το πώς οι εκπαιδευόμενοι θα συμπληρώσουν το έντυπο σχεδίου μικροδιδασκαλίας για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ. Ιδιαίτερα σημαντική καινοτομία θα είναι η δυνατότητα από τους εκπαιδευόμενους να παρακολουθήσουν τουλάχιστον τρεις (3) υποδειγματικές μικροδιδασκαλίες από έμπειρους εκπαιδευτές.

Οι μικροδιδασκαλίες αυτές προσομοιώνουν τις διαδικασίες των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ (διάδραση, χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών και εποπτικών μέσων). Οι εκπαιδευόμενοι εκτός από την παρακολούθηση και τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική ομάδα θα έχουν την ευκαιρία για ενεργή παρέμβαση, συζήτηση και αναστοχασμό στην εκπαιδευτική διεργασία που παρακολούθησαν.

 Θεματική Ενότητα 3- Συνάντηση 3: Ο Οδικός Χάρτης της Μικροδιδασκαλίας από το 1ο έως το 20ο λεπτό (4 ώρες)

Στην τρίτη συνάντηση θα παρουσιαστεί στους εκπαιδευόμενους μια μεθοδολογική προσέγγιση και ένα μοτίβο για την υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας από το 1ο έως το 20ο λεπτό. Θα αναλυθούν καλές πρακτικές και λάθη που θα πρέπει να αποφεύγουμε.

Θεματική Ενότητα 4- Συναντήσεις 4 & 5  : Παρουσίαση Μικροδιδασκαλιών συμμετεχόντων (8 ώρες συνολικά )

Στην τέταρτη και πέμπτη συνάντηση οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις μικροδιδασκαλίες που έχουν δημιουργήσει και να λάβουν ανατροφοδότηση. Λόγω των συνθηκών COVID 19, η διαδικασία θα γίνει on-line με επικέντρωση στην παρουσίαση του σχεδίου μικροδιδασκαλίας και της εκπαιδευτικής που θα ακολουθήσει ο κάθε εκπαιδευόμενος.

  1. Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Υλικό για τν μελέτη του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων
  2. Υποδειγματικά Σχέδια Μικροδιδασκαλιών
  3. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του σεμιναρίου
  4. Βεβαίωση Παρακολούθησης

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 120 ευρώ και 100 ευρώ για εκπαιδευόμενους που έχουν ήδη λάβει μέρος σε πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα.

Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ στην αρχή του σεμιναρίου.

Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης: Οικονομολόγος, Γραμματέας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Ο Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης εργάζεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1998. Τα τελευταία οκτώ έτη είναι  Γραμματέας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος και Υπεύθυνος του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του.  Είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (1990) και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών  τίτλων (Master): ο πρώτος  στα Χρηματοοικονομικά και στην Τραπεζική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Middlesex της Μεγάλης Βρετανίας (1998), και ο δεύτερος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρας (2006). Επίσης κατέχει τον ακαδημαϊκό τίτλο Postgraduate Certificate στο θεματικό αντικείμενο «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ClujNapoca της Ρουμανίας (2013).

Ήταν Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Εκπαίδευσης του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ από το 2015 έως το 2019. Από το 2020 είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ.

Στην καριέρα του έχει εκπαιδεύσει και προετοιμάσει για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ πάνω από 3000 εκπαιδευτές ενηλίκων από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι και σήμερα.
Ως Εκπαιδευτής Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης έχει πάνω από 5.000 ώρες εκπαίδευσης σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε θέματα Διαχείρισης Κρίσεων, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καινοτομίας –Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων, Εκπαίδευσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ενδεικτικά εταιρίες και οργανισμοί με τους οποίους έχει συνεργαστεί και έχει διδάξει το προσωπικό τους είναι οι εξής:
 ΑΦΟΙ ΚΥΠΡΙΩΤΗ
 Call Center 11880
 CEVAS LOGISTICS
 ΙΝΤΕΑΛ
 ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΑΣΤΕΡΑΣ
 3άλφα – Όσπρια – ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 SOMFY,
 OPEL- BEST CARS
 MEGA MOTORS
 ΦΡΑΓΚΟΣ
 ΡΩΞ
 ΑΝΤΕΝΝΑ MEDIA LAB
 ΕΥΔΑΠ – Κέντρο Εκπαίδευσης
 Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
Είναι συγγραφές του Επαγγελματικού Προτύπου «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης» στην Κύπρο για λογαριασμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) βάσει του οποίου πραγματοποιούνται οι  πιστοποιήσεις εκπαιδευτών εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης στην Κύπρ0.

Βικτώρια Κασβίκη, Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων,   Στέλεχος  Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας του Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ.

Η Βικτώρια Κασβίκη εργάζεται από το 2014 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην διοικητική και τεχνική υποστήριξη ερευνητικών έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Τα συγκεκριμένα έργα αφορούν στην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Δια Βίου Μάθηση. Είναι Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών.

Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών της στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, έχει ολοκληρώσει τις ετήσιες θεματικές ενότητες Ελληνική Ιστορία, Εισαγωγή στον Πολιτισμό και Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας. Έχει παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιμορφωτικά σεμινάρια στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στο Θεσμό της  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΠΟΨΗ) και το ετήσιο πρόγραμμα Αγγλομαθών Γραμματέων της Σχολής Καρέλλη.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

100.00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 20 ώρες
Προσφορά!

100.00