Επιμόρφωση για τον Θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση των ορισμών, των  διαστάσεων και των διαφορετικών ειδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα μας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας  400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

  • Εκπαιδευτές Ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου
  • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
    Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
  • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
  • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Με την παρακολούθηση των  διδακτικών ενοτήτων  του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν και θα αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν στην κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των φορέων και των θεσμών που λειτουργούν και αναπτύσσονται σε αυτή και του ρόλου που διαδραματίζει το εκπαιδευτικό προσωπικό της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Το σεμινάριο μοριοδοτεί τους υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων σε συγκεκριμένες προσκλήσεις ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για κάλυψη θέσης σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Επιπροσθέτως οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

  • Βεβαίωση Κατάρτισης 
  • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Θεωρητικό Πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Το Θεωρητικό Πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Το εννοιολογικό πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Το εννοιολογικό πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Σχεδιασμός και Εκπαίδευση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Σχεδιασμός και Εκπαίδευση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Διοίκηση Σχολείων και λοιπών Μονάδων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Διοίκηση Σχολείων και λοιπών Μονάδων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00