Εκπαίδευση και Διοίκηση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να εμβαθύνουν στις βασικές αρχές και τα στοιχεία της Φιλοσοφίας της διδακτικής και αξιολογικής πρακτικής στην εκπαίδευση ενηλίκων και των μεθόδων διδασκαλίας που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
 • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Μέσω της προσέγγισης των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, οι συμμετέχοντες ενισχύουν και αναβαθμίζουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν στην κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας των Σ.Δ.Ε., τη φιλοσοφία, τις αρχές και τις πρακτικές του προγράμματος σπουδών. Επιπλέον, στοχεύει στην εξοικείωση με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε. προκειμένου να επιτευχθεί η υποδοχή και ομαλή ένταξη στο σχολικό περιβάλλον. Αρωγός σε αυτό είναι η επιτυχής χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και διδακτικών μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέλος με τη γνώση και εξοικείωση της αξιολογικής διαδικασίας και του μοντέλου περιγραφικής αξιολόγησης και του ρόλου ως εκπαιδευτή-καθοδηγητή των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ θα συντονίζεται δημιουργικά η εργασία σε ομάδες μέσω της ενισχύσης του διαλόγου και της κριτικής σκέψης.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΣΔΕ
 • 1 μόριο στην επιλογή συμβούλων σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ
 • 1 μόριο στην επιλογή συμβούλων ψυχολόγων στα ΣΔΕ

Επιπροσθέτως οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • Βεβαίωση Κατάρτισης 
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Θεωρητικό Πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Το Θεωρητικό Πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών
Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών
Η φιλοσοφία λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Πρόγραμμα Σπουδών
Η φιλοσοφία λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Πρόγραμμα Σπουδών
Ο Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και η Διαδικασίας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Ο Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και η Διαδικασίας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικές Τεχνικές
Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικές Τεχνικές
Η Αξιολόγηση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Η Αξιολόγηση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00