Προετοιμασία Εκπαιδευτών Ενηλίκων για το θεωρητικό μέρος των Εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ (Τράπεζα Θεμάτων)

ΕΝΑΡΞΗ: Κατόπιν ανακοίνωσης εξεταστικής περιόδου

Ο Όμιλος ΑΠΟΨΗ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης, οργανώνει και υλοποιεί τον 2o κύκλο  του Ειδικού Εντατικού Προγράμματος Εκπαίδευσης διάρκειας 10 ωρών με σκοπό την  προετοιμασία των υποψήφιων προς πιστοποίηση για τις  εξετάσεις του θεωρητικού μέρους του ΕΟΠΠΕΠ (Τράπεζα Θεμάτων).

Μεθοδολογία Υλοποίησης

  • Η μεθοδολογία στηρίζεται σε εξ αποστάσεως σύγχρονη on-line (τηλεκπαίδευση).
  • Θα υλοποιηθούν και 3 on-line σύγχρονα μαθήματα ένα για κάθε μία θεματική ομάδα.
  • Οι διδακτικές ενότητες θα ακολουθούν το πλαίσιο των εννέα (9) θεματικών ομάδων της Τράπεζας Θεμάτων.
  • Εκτός από την επεξεργασμένη δομή της Τράπεζας Θεμάτων οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις που θα συνοψίζουν το περιεχόμενο των εννέα (9) θεματικών ομάδων της Τράπεζας Θεμάτων.

Θα πραγματοποιηθούν τρεις  on line συναντήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο προσέγγισης και διαπραγμάτευσης των απαντήσεων καθώς και την επεξεργασία των Μελετών Περιπτώσεων (Θέματα επιπέδου γ).

Εκπαιδευτική Ομάδα

Θεόδωρος Π. Τσιόγκας: Φιλόλογος-Ιστορικός, Υποδιευθυντής και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Ιδιωτικού Γενικού Λυκείου Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, Πραγματογνώμονας  Εισαγγελίας  Πρωτοδικών και Πλημμελιοδικών Θεσσαλονίκης   για  θέματα   Αρχαιοκαπηλίας  και  Πολιτισμού,    Αξιολογητής του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και βαθμολογητής για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, Σύμβουλος Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Σταδιοδρομίας. 

Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης: Οικονομολόγος, Γραμματέας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Συγγραφέας του Προτύπου Πιστοποίησης των  Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Δυναμικού (ΑΝΑΔ) Κύπρου. Ακαδ. Υπεύθυνος του Προγράμματος "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων" του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιά σε συνεργασία με τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ.

Χρήστος Κάκκος, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων & Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Τμήματος Λογιστικής του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και της Σχολής Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος

Βικτώρια Κασβίκη, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας -   Στέλεχος  Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας του Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ, με εμπειρία στην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Δια Βίου Μάθηση. Είναι Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών.

 

 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Εκπαιδευτές ενηλίκων οι οποίοι προετοιμάζονται για τις επικείμενες εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.

  • Εκπαιδευτές ενηλίκων οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων δημόσιοων ή/και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.

Συνάντηση 1η: Επεξεργασία και ανάλυση ΘΕ 5,6,8,9 (4 ώρες)

Θεματική Ομάδα 5: Μεθοδολογία Σχεδιασμού. Κοινωνικό-Οικονονιμό-Πολιτισμικό Πλαίσιο.

Θεματική Ομάδα 6: Εκπαιδευτικές μέθοδοι – Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία.

Θεματική Ομάδα 8: Εκπαιδευτικό υλικό-Εποπτικά μέσα-Χώρος

Θεματική Ομάδα 9: Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής ανάπτυξη

Συνάντηση 2η: Επεξεργασία και ανάλυση ΘΕ 1,2,3 (3 ώρες)

Θεματική Ομάδα 1: Ομάδα Εκπαιδευόμενων – Ομάδες στόχοι

Θεματική Ομάδα 2: Δυναμική Ομάδας

Θεματική Ομάδα 3: Θεωρητικό Πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Συνάντηση 3η: Επεξεργασία και ανάλυση ΘΕ 4,7 (3 ώρες)

Θεματική Ομάδα 4: Ίστορική Εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική

Θεματική Ομάδα 7: Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα

  1. Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Υλικό για τη μελέτη του θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων
  2. Σχέδια Απαντήσεων για τις Μελέτες Περίπτωσης
  3. Βεβαίωση Παρακολούθησης
  4. Βιντεοσκόπηση παρουσιάσεων και δυνατότητα παρακολούθησης από τους συμμετέχοντες όσες φορές επιθυμούν.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 120 ευρώ, και 100 ευρώ για εκπαιδευόμενους που έχουν ήδη λάβει μέρος σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων δημοσίου ή ιδοτικού φορεά και 75 ευρώ για όσους έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα “Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων:Εντατική Προετοιμασία Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τις εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους του ΕΟΠΠΕΙΤ” 

Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ στην αρχή του σεμιναρίου.

Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης: Οικονομολόγος, Γραμματέας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Ο Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης εργάζεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1998. Τα τελευταία οκτώ έτη είναι  Γραμματέας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος και Υπεύθυνος του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του.  Είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (1990) και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών  τίτλων (Master): ο πρώτος  στα Χρηματοοικονομικά και στην Τραπεζική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Middlesex της Μεγάλης Βρετανίας (1998), και ο δεύτερος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρας (2006). Επίσης κατέχει τον ακαδημαϊκό τίτλο Postgraduate Certificate στο θεματικό αντικείμενο «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Cluj – Napoca της Ρουμανίας (2013).

Ήταν Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Εκπαίδευσης του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ από το 2015 έως το 2019. Από το 2020 είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ.

Στην καριέρα του έχει εκπαιδεύσει και προετοιμάσει για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ πάνω από 3000 εκπαιδευτές ενηλίκων από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι και σήμερα.
Ως Εκπαιδευτής Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης έχει πάνω από 5.000 ώρες εκπαίδευσης σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε θέματα Διαχείρισης Κρίσεων, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καινοτομίας –Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων, Εκπαίδευσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ενδεικτικά εταιρίες και οργανισμοί με τους οποίους έχει συνεργαστεί και έχει διδάξει το προσωπικό τους είναι οι εξής:
 ΑΦΟΙ ΚΥΠΡΙΩΤΗ
 Call Center 11880
 CEVAS LOGISTICS
 ΙΝΤΕΑΛ
 ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΑΣΤΕΡΑΣ
 3άλφα – Όσπρια – ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 SOMFY,
 OPEL- BEST CARS
 MEGA MOTORS
 ΦΡΑΓΚΟΣ
 ΡΩΞ
 ΑΝΤΕΝΝΑ MEDIA LAB
 ΕΥΔΑΠ – Κέντρο Εκπαίδευσης
 Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
Είναι συγγραφές του Επαγγελματικού Προτύπου «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης» στην Κύπρο για λογαριασμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) βάσει του οποίου πραγματοποιούνται οι  πιστοποιήσεις εκπαιδευτών εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης στην Κύπρ0.

Θεόδωρος Π. Τσιόγκας: Φιλόλογος-Ιστορικός, Υποδιευθυντής και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Ιδιωτικού Γενικού Λυκείου Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, Πραγματογνώμονας  Εισαγγελίας  Πρωτοδικών και Πλημμελιοδικών Θεσσαλονίκης   για  θέματα   Αρχαιοκαπηλίας  και  Πολιτισμού,    Αξιολογητής του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και βαθμολογητής για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, Σύμβουλος Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Σταδιοδρομίας. 

Ο  Θεόδωρος Π. Τσιόγκας εργάζεται στη ιδωτική εκπαίδευση από το 1998. Από το 2007 εργάζεται στα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, όπου από το 2008 είναι υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και από το 2017 Πραγματογνώμονας Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Πλημμελιοδικών Θεσσαλονίκης για θέματα Αρχαιοκαπηλίας και Πολιτισμού.Είναι Φιλόλογος – Ιστορικός απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ(1997), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Master), στη Συστηματική Φιλοσοφία από το Α.Π.Θ (2002) και υποψήφιος διδάκτορας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Α.Π.Θ.
Στην καριέρα του έχει εκπαιδεύσει και προετοιμάσει για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ πάνω από 3000 εκπαιδευτές ανηλίκων, από το Οκτώβριο του 2014 μέχρι και σήμερα και έχει εξετάσει πάνω από 1500 εκπαιδευόμενους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτικών Ενηλίκων. Παρακολουθησε σε πλήθος σεμιναρίων σχετικά με:«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», «Κοκοποίηση των Ανηλίκων , Ενδοοικογενειακή βία και Σχολικός Εκφοβισμός»,«Τεχνικές Διδασκαλίας στην Νεοελληνική Γλώσσα και στην Νεοελληνική Λογοτεχνία»,«Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης ξένης και τεχνικές εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης στους Παλιννοστούντες και στους Μετανάστες»,«Τεχνικές Διδασκαλίας»,«Ψηφιακή ταξη: Διδακτικές παρεμβάσεις»,«Εκπαίδευση Αξιολογητών Επιτροπών Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών Ενηλίκων»,«Εκπαίδευση Επαιδευτών Θεωρίας ΕΚΕΠΙς» του Ε.Α.Π ,«Η Επαγγελματική Κατάρτιση ως άξονας ενίσχυσης των σύχρονων δομών διοίκησης και απασχόλησης», «Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη:θεωρητικά ζητήματα και πρακτικές εφαρμογές»,«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών»,«ΔΥΣΛΕΞΙΑ- ΜΑΘΗΣΙΑΚΕς ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ».
Εκπαιδευτής Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης έχεις πάνω από 7.000 ώρες εκπαίδευσης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στα ΕΚΔΔΑ, σε Δ.Ι.ΕΚ., σε Κέντρα Δια βίου Μάθησης.

Ενδεικτικά εταιρίες και οργανισμοί πμε τους οποίους έχει συνεργαστεί και έχει διδάξει το προσωπικό του είναι οι εξής:

 Ε.Κ.ΠΑ.
 Α.Π.Θ.
 ΕΚΔΔΑ
 ΑΔΙΣΠΟ
 Ο.Ε.ΕΚ. – Δ.Ι.ΕΚ.
 Κ.Ε.Κ ΑΠΟΨΗ
 Κ.Ε.Κ – Σ.Ε.Β.Ε. – Σ.Β.Β.Ε – Δ.Ε.Θ
 Κ.Ε.Κ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
 Κ.Ε.Κ DANA’S
 Ι.Ι.Ε.Κ. ΩΜΕΓΑ
 ARISTON ACADEMY
 INSETE
 SPRIDER STORES A.E
 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ MILLENIUM

Είναι συγγραφέας των βιβλίων ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ – ΘΟΥΚΥΔΙΔΗς, ΒΙΒΛΙΟ Α'(Εισαγωγή), Β’ και Γ’, εκδόσεις, Ζήτρος Θεσσαλονίκη, 2005-2006 και Θεματικών ενοτήτων, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ κ.α. από τις εκδόσεις ΡΟΗ, Θεσσαλονίκη.

 

Χρήστος Κάκκος, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων & Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Ο Χρήστος Κάκκος είναι Πιστοιποθημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων & Εκπαιδευτής Ενηλίκων. Διαθέτει περισσότερες από 12.000 ώρες εκπαιδευτικής εμπειρίας σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης εκπαιδευτών, τόσο συμβατικής μοργής (δια ζώσης), όσο και e-learning. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιαωννίνων, του Τμήματος Λογιστικής του πρώην Τ.Ε.Ι Ηπείρου και της Σχολής Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Παράλληλα έχει πραγματοποιήσεις μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρησεων (Παν/μιο Αιγαίου), στην Τραπεζική (Ε.Α.Π.) και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων(Ε.Α.Π).
Κατα  τα έτη 2016-2019 αποτέλεσε μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας του επιμορφωτικού προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο συντόνισε εκπαιδευτικές δράσεις σε περισσότερες από 40 εκπαιδευτικές ομάδες σε δεκάδες περιοχές της χώρας. Από το έτος 2019 συνεργάζεται ως εκπαιδευτής με το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» που υλοποιείται από το Πανεμιστήμια Πειραιώς και τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ

 

Βικτωρία Κασβίκη, Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας του Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ.

Η Βικτωρία Κασβίκη εργάζεται από το 2014 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην διοικητική και τεχνική υποστήριξη ερευνητικών έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Τα συγκεκριμένα έργα αφορούν στην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Δια βίου Μάθηση. Είναι Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών.

Στο πλαίσιο των προτυχιακών σπουδών της στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, έχει ολοκληρώσει τις ετήσιες θεματικές ενότητες Ελληνική Ιστορίας, Είσαγωγή στον Πολιτισμό και Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχικτονικής και Πολεοδομίας. Έχει παρακολουθήσεις και ολοκληρώσει επιμορφωτικά σεμινάρια στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στο Θεμσό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης(Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό(Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτησης ΑΠΟΨΗ) και το ετήσιο πρόγραμμα Αγγλομαθών Γραμματέων της Σχολής Καρέλλη. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

120.00

ΕΝΑΡΞΗ: Κατόπιν ανακοίνωσης εξεταστικής περιόδου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 ώρες

120.00