Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό Τομέα

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό Τομέα" είναι η εκπαίδευση των ενδιαφερομένων και η παροχή κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον τουριστικό τομέα ως στελέχη.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

  • Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον χώρο της εστίασης και του επισιτισμού.
  • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου του τουρισμού που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν στον χώρο της εστίασης και του επισιτισμού.

  • Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν από την ΑΠΟΨΗ Α.Ε. Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.
  • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ.

Πρόγραμμα Σπουδών

Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου
Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου
Υπηρεσίες που μπορούν να καταναλωθούν από Μεμονωμένους μόνο Ταξιδιώτες (Individuals) ή Οργανωμένες Ομάδες Ταξιδιωτών (Groups)
Υπηρεσίες που μπορούν να καταναλωθούν από Μεμονωμένους μόνο Ταξιδιώτες (Individuals) ή Οργανωμένες Ομάδες Ταξιδιωτών (Groups)
Δημιουργία Πακέτων Διακοπών (Package Tours//Holidays)
Δημιουργία Πακέτων Διακοπών (Package Tours//Holidays)
Υπηρεσίες και πληροφορίες που αφορούν ταξίδια στο Εσωτερικό (Εσωτερικός & Εισερχόμενος / Incoming Τουρισμός)
Υπηρεσίες και πληροφορίες που αφορούν ταξίδια στο Εσωτερικό (Εσωτερικός & Εισερχόμενος / Incoming Τουρισμός)
Υπηρεσίες και πληροφορίες που αφορούν Ταξίδια στο Εξωτερικό (Outgoing Τουρισμός)
Υπηρεσίες και πληροφορίες που αφορούν Ταξίδια στο Εξωτερικό (Outgoing Τουρισμός)
Υπηρεσίες και πληροφορίες για Ταξίδια Αναψυχής (Leisure Travel)
Υπηρεσίες και πληροφορίες για Ταξίδια Αναψυχής (Leisure Travel)
Υπηρεσίες και πληροφορίες για Επαγγελματικά Ταξίδια (Business Travel)
Υπηρεσίες και πληροφορίες για Επαγγελματικά Ταξίδια (Business Travel)
Υπηρεσίες και πληροφορίες για τη Διοργάνωση Συνεδρίων (Conference)
Υπηρεσίες και πληροφορίες για τη Διοργάνωση Συνεδρίων (Conference)
Υπηρεσίες και πληροφορίες για Tαξίδια Κινήτρων (Incentive Travel)
Υπηρεσίες και πληροφορίες για Tαξίδια Κινήτρων (Incentive Travel)
Αντιπροσώπευση και Προώθηση Τουριστικών Υπηρεσιών
Αντιπροσώπευση και Προώθηση Τουριστικών Υπηρεσιών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

150.00