Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης οι οποίοι εκπαιδεύουν και καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους και η ουσιαστική προετοιμασία υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ(Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας  400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Ο απόφοιτος του προγράμματος λαμβάνει τη μοριοδότηση που προβλέπεται  στη διαδικασία επιλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού, των Συμβούλων Σταδιοδρομίας και των Συμβούλων Ψυχολόγων  στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), για το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2491/Β΄/23-06-2020.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
 • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Απόφοιτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΣΔΕ
 • 1 μόριο στην επιλογή συμβούλων σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ
 • 1 μόριο στην επιλογή συμβούλων ψυχολόγων στα ΣΔΕ
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη στην κατάρτιση της αίτησης -φακέλλου πιστοποίησης για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ

Επιπροσθέτως οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • Βεβαίωση Κατάρτισης 
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

Πρόγραμμα Σπουδών

Οι Αρχές και το πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Οι Αρχές και το πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Οι Ομάδες και η Δυναμική τους
Οι Ομάδες και η Δυναμική τους
Τεχνικές ανάπτυξης και υποκίνησης Ομάδων
Θεωρίες Μάθησης
Θεωρίες Μάθησης
Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών
Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών
Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός
Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός
Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Εκπαιδευτικό υλικό- Εποπτικά μέσα- Χώρος
Εκπαιδευτικό υλικό- Εποπτικά μέσα- Χώρος
Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη
Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη
Ενήλικες εκπαιδευόμενοι - Ομάδες Στόχοι: Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
Ενήλικες εκπαιδευόμενοι - Ομάδες Στόχοι: Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
Εκπαιδευτική Πολιτική στη Δια Βίου Μάθηση
Εκπαιδευτική Πολιτική στη Δια Βίου Μάθηση
Διασφάλιση Ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση
Διασφάλιση Ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση
Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών
Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τμήμα Αυτοχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00