Ειδικός Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Green ICT

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διερευνά ζητήματα  περιβαλλοντικών θεμάτων και υιοθέτησης περιβαλλοντικά ορθών πρακτικών. Οι Τεχνολογίες Πληροφοριακής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι ένας καλός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, επειδή βελτιώνει τη συνολική ενεργειακή παραγωγικότητα, διατηρώντας παράλληλα υψηλή ποιότητα ζωής και δυναμική οικονομία. Οι πράσινες ΤΠΕ (Green IT) αναφέρονται σε πρωτοβουλίες και προγράμματα τεχνολογίας πληροφοριών και συστημάτων που αφορούν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

      

 

 

 • Απόφοιτους και φοιτητές σχολών με αντικείμενο σχετικό με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • Επαγγελματίες που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε θέση σχετική με το Green IT.
 • Επιχειρήσεις που επιθυμούν να στραφούν στις πράσινες ΤΠΕ.
 • Απόφοιτους Λυκείου που επιθυμούν να αποκτήσουν σχετικές γνώσεις.

Σκοπός και στόχος του προγράμματος αυτού είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα γνωστικά εφόδια (π.χ. τι είναι το Green IT και η πράσινη ενέργεια) και πρακτικές δεξιότητες (π.χ. τρόποι ανάπτυξης πράσινων λογισμικών), ώστε να μπορούν να αναπτύξουν πράσινο λογισμικό και συνεπώς να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να στραφούν στις πράσινες ΤΠΕ και να συμβάλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του πλανήτη μας για τις μελλοντικές γενιές.

Οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του προγράμματος θα είναι σε θέση:

 • Να ορίζουν τις Green ICT.
 • Να περιγράφουν Μεθοδολογίες Μοντελοποίησης.
 • Να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα χρήσης πρακτικών Green ICT.
 • Να σχεδιάζουν πράσινα λογισμικά.
 • Να εφαρμόζουν τεχνικές πράσινων λογισμικών.
 • Να προωθούν την ανακύκλωση και την ανακύκλωση των ηλεκτρονικών συσκευών

Θεματικές Ενότητες

 • Το φαινόμενο του θερμοκηπίου / Green ICT
 • Πράσινη ενέργεια (Green Energy)
 • Πράσινα λογισμικά
 • Αντίκτυπο Green ICT
 • Σχεδιασμός Green ICT
 • Χρήσεις Green ICT
 • Μοντελοποίηση Green ICT

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ο κ. Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος απέκτησε το πτυχίο του Χημικού από το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Σήμερα είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Παράλληλα εργάστηκε ως Χημικός Ερευνητής στο Ατομικό Εργαστήριο Παραγωγής Οικολογικών Προϊόντων Καθαρισμού καθώς και στη Βιομηχανία στην Κοζάνη.

Το διδακτικό του έργο περιλαμβάνει αυτοδύναμη διδασκαλία δεκαπέντε (15) ακαδημαϊκών ετών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το αντικείμενο του ερευνητικού πεδίου καλύπτει τη μελέτη διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Έχει παρουσιάσει πάνω από ογδόντα (80) δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή έγκριτα περιοδικά και συνέδρια, ενώ έχει πάνω από πενήντα (50) ομιλίες σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια, και ημερίδες – διαλέξεις.

Επίσης συμμετείχε στην αξιολόγηση προτάσεων σε σχέση με την διαχείριση και αξιοποίηση  του περιβάλλοντος στα πλαίσια εθνικών προγραμμάτων ενώ οργάνωσε την διδασκαλία δώδεκα (12) εκπαιδευτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης  σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου. Είναι Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Συνολικά έχει συμμετάσχει σε δεκαοχτώ (18) ερευνητικά προγράμματα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, και σε τριανταπέντε (35) ως μέλος ερευνητικής ομάδας. Τέλος έχει διοικητικό έργο δεκαπέντε (15) ετών σε διαφορές θέσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΨΗ
Κεζέμπογλου Ρωξάνη

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
23850-55008
Δουμπάλης Χρήστος
ΚΟΣΤΟΣ:

320.00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ΩΡΕΣ , 9 ΜΗΝΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Εξ’ αποστάσεως (Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

320.00