Το συγκεκριμένο σεμινάριο αποτελεί εγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιά

Στα πλαίσια συνεργασίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ υλοποιείται το επιμορφωτικό πρόγραμμα "Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση" διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών μέσω της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων.

Το πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, προκειμένου οι επιμορφούμενοι που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα να είναι σε θέση να αξιολογούν  μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και να σχεδιάζουν προγράμματα παρέμβασης.

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα μοριοδοτηθούν και θα είναι σε θέση να καταταχθούν στους επικουρικούς πίνακες.

Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος αναφέρονται στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα ακόλουθα:

 • Το πλαίσιο λειτουργίας της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία
 • Τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Τη μεθοδολογία του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της υλοποίησης και αξιολόγησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με ιδιαίτερες  εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Το σχεδιασμό άτυπων μεθοδολογικών εργαλείων για διάγνωση των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών
 • Την κατάρτιση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης

Τα εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα εκτός της υψηλής ποιότητας επιμόρφωσης προσδίδει την εξής μοριοδότηση εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης:

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι)
 • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
 •  Μοριοδότηση σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Επιπροσθέτως οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Νηπιαγωγούς,
 • Δασκάλους,
 • Φιλολόγους
 • Μαθηματικούς
 • Φυσικούς
 • Χημικούς
 • Καθηγητές Φυσικής Αγωγής,
 • Πτυχιούχους ανθρωπιστικών σπουδών, Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής κ.ά.,
 • Ειδικούς παιδαγωγούς
 • Αποφοίτους ΤΕΙ και ΙΕΚ
 • Κοινωνικής Εργασίας,
 • Βρεφονηπιοκόμους,
 • Λογοθεραπευτές,
 • Φυσικοθεραπευτές,
 • Νοσηλευτές,
 • Ειδικής Προσχολικής Αγωγής κ.ά.
 • Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
 •  και σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση

Δίδακτρα (πλήρης εκπαιδ. υποστήριξη): 385 ευρώ

Εφάπαξ Καταβολή: 289 ευρώ 

Δίδακτρα (χωρίς εκπαιδευτική υποστήριξη): 225 ευρώ

Δίδακτρα (με εξόφληση σε 10 δόσεις): 450 ευρώ

Κατηγορίες Εκπτώσεων  (μέχρι 5 δόσεις)

Άνεργοι – Φοιτητές: 250 ευρώ 

Εκπαιδευτικοί: 231 ευρώ 

Εκπαιδευτές ΙΕΚ-ΣΔΕ: 231 ευρώ 

Επιστημονικό – Διοικητικό Προσωπικό ΑΕΙ: 231 ευρώ 

Συγγενείς α΄ βαθμού  που συμμετέχουν στον ίδιο κύκλο: 231 ευρώ 

Παρακολούθηση άλλου προγράμματος ΚΕ.ΔΙ.ΒΙΜ ΠΑΠΕΙ-ΑΠΟΨΗ τους τελευταίους 18 μήνες: 193 ευρώ

Απόφοιτοι Πανεπιστημίου Πειραιά:193 ευρώ

Καλλιόπη Παπουτσάκη MD, PhD Ειδικής και Γενικής Αγωγής , Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Ε.ΔΙ.Π. Ιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόγραμμα Σπουδών

Ιστορική αναδρομή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και Αρχές Συμβουλευτικής υποστήριξης
Ιστορική Αναδρομή
Νομοθετικό πλαίσιο ειδικής αγωγής,
Συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών για την υποστήριξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών με προβλήματα ακοής
Αποσαφήνιση ορισμού των δυσλειτουργιών ακοής
Χαρακτηριστικά μαθητών με προβλήματα ακοής
Αξιολόγηση και κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης με δυσλειτουργίες ακοής
Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών με προβλήματα όρασης
Αποσαφήνιση ορισμού των δυσλειτουργιών της όρασης
Χαρακτηριστικά μαθητών με προβλήματα όρασης
Αξιολόγηση και κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης σε μαθητές με δυσλειτουργίες όρασης
Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών με νοητική καθυστέρηση
Αποσαφήνιση ορισμού της νοητικής καθυστέρησης, ταξινόμηση
Χαρακτηριστικά μαθητών με νοητική καθυστέρηση
Αξιολόγηση και κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης
Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών στο αυτιστικό φάσμα
Αποσαφήνιση ορισμού του αυτιστικού φάσματος
Χαρακτηριστικά μαθητών στο φάσμα του αυτισμού
Αξιολόγηση και κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης σε μαθητές στο φάσμα του αυτισμού
Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: διαταραχές στην ανάγνωση, στην ορθογραφία, στην παραγωγή γραπτού λόγου, στα μαθηματικά
Αποσαφήνιση ορισμού μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (διαταραχές στην ανάγνωση, ορθογραφία, μαθηματικά)
Χαρακτηριστικά μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (διαταραχές στην ανάγνωση, ορθογραφία, μαθηματικά)
Αξιολόγηση και κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης μαθητών με διαταραχές στην ανάγνωση
Αξιολόγηση και κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης μαθητών με διαταραχές στην ορθογραφία
Αξιολόγηση και κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης μαθητών με διαταραχές στα μαθηματικά
ΔΕΠΥ. Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον
Αποσαφήνιση ορισμού ΔΕΠΥ, ταξινόμηση
Χαρακτηριστικά μαθητών με ΔΕΠΥ
Αξιολόγηση και κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης
Βασικές αρχές της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και της Διδακτικής μεθοδολογίας στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες
Μεθοδολογία της Εξατομίκευσης
Μεθοδολογία της Διαφοροποίησης
Σχεδιασμός Προγραμμάτων Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή
Η έννοια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού
Μοντέλα Εκπαιδευτικού σχεδιασμού
Ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ο σχεδιασμός του περιεχομένου του εκπαιδευτικού προγράμματος
Προσδιορισμός του Σκοπού και των Εκπαιδευτικών Στόχων
Τα βασικά δομικά συστατικά μιας διδακτικής ενότητας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΠΑΤΡΑ
Γιαννούλης Θανάσης
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΑΒΑΛΑ
Ταχτατζής Ανέστης
ΕΝΑΡΞΗ: 12/07/2021
ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 09/07/2021
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 500 ώρες