Διοίκηση και Εκπαίδευση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Στα πλαίσια συνεργασίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ υλοποιείται το επιμορφωτικό πρόγραμμα "Διοίκηση και Εκπαίδευση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας" διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών μέσω της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων.

Σκοπός του Επιμορφωτικού  προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι/ες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με τις βασικές αρχές και στοιχεία της Φιλοσοφίας, της διδακτικής και αξιολογικής πρακτικής στην εκπαίδευση ενηλίκων και μεθόδων διδασκαλίας που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Επικεντρώνεται στον εμπλουτισμό των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στην εκπαιδευτική διαδικασία, στο πλαίσιο του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

ΕΝΑΡΞΗ: 10/02/2021

Το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι εγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιά

Σε ποιους απευθύνεται

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
 • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Οφέλη Προγράμματος

Μέσω της προσέγγισης των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, οι συμμετέχοντες ενισχύουν και αναβαθμίζουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν την κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας των Σ.Δ.Ε., στη φιλοσοφία, στις αρχές και τις πρακτικές του προγράμματος σπουδών. Στοχεύει, επιπλέον, στην εξοικείωση με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων στα Σ.Δ.Ε. προκειμένου να επιτευχθεί η υποδοχή και ομαλή ένταξη στο σχολικό περιβάλλον. Αρωγός σε αυτό είναι η επιτυχής χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και διδακτικών μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέλος με τη γνώση και εξοικείωσή της αξιολογικής διαδικασίας και του μοντέλου περιγραφικής αξιολόγησης και του ρόλου ως εκπαιδευτή-καθοδηγητή των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ θα συντονίζεται δημιουργικά η εργασία σε ομάδες μέσω της ενισχύσης του διαλόγου και της κριτικής σκέψης.

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι)
 • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
 •  Μοριοδότηση σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Επιπροσθέτως οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Θεωρητικό Πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Το Θεωρητικό Πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών
Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών
Σχεδιασμός Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Σχεδιασμός Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Εισαγωγή στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Οργανισμών
Εισαγωγή στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Οργανισμών
Η φιλοσοφία λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Πρόγραμμα Σπουδών
Η φιλοσοφία λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Πρόγραμμα Σπουδών
Η ιδιαιτερότητα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Η ιδιαιτερότητα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Η Αξιολόγηση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Η Αξιολόγηση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΠΑΤΡΑ
Γιαννούλης Θανάσης
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΑΒΑΛΑ
Ταχτατζής Ανέστης
ΚΟΣΤΟΣ:

300.00

ΕΝΑΡΞΗ: 10/02/2021
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

300.00