Διοίκηση και Εκπαίδευση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

ΕΝΑΡΞΗ: 08/07/2024

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Στα πλαίσια συνεργασίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ υλοποιείται το επιμορφωτικό πρόγραμμα "Διοίκηση και Εκπαίδευση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας" διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών μέσω της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων.

Σκοπός του Επιμορφωτικού  προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι/ες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με τις βασικές αρχές και τα στοιχεία της Φιλοσοφίας, της διδακτικής και αξιολογικής πρακτικής στην εκπαίδευση ενηλίκων και μεθόδων διδασκαλίας που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Επικεντρώνεται στον εμπλουτισμό των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στην εκπαιδευτική διαδικασία, στο πλαίσιο του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
 • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Δίδακτρα -Τέλη Φοίτησης*

Τιμή

Αριθμός Δόσεων

Κόστος με πλήρη εκπαιδευτική υποστήριξη

240

3

( 3 ισόποσες των 80€)

Εκπτωτική Πολιτική**

 

 

Άμεση Εξόφληση (25%)

180€

1

Άνεργοι (35%)

156€

3

( 3 ισόποσες των 52€)

Εκπαιδευτικοί -Εκπαιδευτές ΙΕΚ-ΣΔΕ , Διοικ & Επιστ. Προσωπικό ΑΕΙ (40%)

144€

2

( 2 ισόποσες των 72€)

Ταυτόχρονη Εγγραφή Συγγενούς α΄βαθμού (40%)

144€

2

( 2 ισόποσες των 72€)

Έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΠΕΙ τους τελευταίους 18 μήνες (50%)

120€

2

( 2 ισόποσες των 60€)

Απόφοιτοι Πανεπιστημίου Πειραιά (50%)

120€

2

( 2 ισόποσες των 60€)

* Παρέχεται η δυνατότητα διακανονισμού του συνολικού ποσού διδάκτρων μέχρι και σε 5 δόσεις

** Η εκπτωτική πολιτική εφαρμόζεται μόνο στην επιλογή της πλήρους εκπαιδευτικής υποστήριξης, δεν λειτουργεί σωρευτικά, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επιλέξουν μια μόνο κατηγορία εκπτώσεων

 1. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά
 2. Το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα εκτός της υψηλής ποιότητας επιμόρφωσης προσδίδει την εξής μοριοδότηση εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης:
  • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι)
  • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
  • 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
  • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
  • Μοριοδότηση σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
 3. Σημαντική έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα που θα επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι και που υλοποιούνται σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά
 4.  Ένα (1) Δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα από τον κατάλογο των επιμορφωτικών  προγραμμάτων του Ομίλου ΑΠΟΨΗ (εξαιρούνται τα προγράμματα που υλοποιούνται σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιά)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΠΑΤΡΑ
Λάμπου Λένα
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΑΒΑΛΑ
Ταχτατζής Ανέστης
ΣΥΡΟΣ
Κατούφα Μεταξία
ΕΝΑΡΞΗ: 08/07/2024
ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 30/06/2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες