Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΑΠΕ» αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στον περιβαλλοντικό κλάδο. Μέσα από την ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου αλλά και πραγματικών μελετών περίπτωσης οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις δυνατότητες που δίνουν τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, η αιολική ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια, οι υδάτινοι πόροι και η βιομάζα.

      

 

 

 • Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευθούν στο εν λόγω αντικείμενο
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου της Ενέργειας που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σχετιζόμενες με την επισκευή και συντήρηση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Επιχειρήσεις εμπορίας σχετιζόμενες με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Επιχειρήσεις παραγωγής ισχύος με χρήση συστημάτων που αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
 • Υπηρεσίες και οργανισμούς ελέγχου συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Βιομηχανίες κατασκευής συστημάτων που υποστηρίζουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας π.χ.: φωτοβολταϊκών συστημάτων, αιολικών συστημάτων, κ.λπ.
 • Ξενοδοχειακές μονάδες και γενικά κτιριακά συγκροτήματα που απαιτούν την ύπαρξη μόνιμου τεχνικού προσωπικού συντήρησης των εγκαταστάσεων μονάδων ιδιοπαραγωγής   ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Ελεύθερους επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εισαγωγή στην έννοια της ενέργειας και η περιγραφή της αναγκαιότητάς της, για τις σημερινές κοινωνίες και οικονομίες.

Πού στοχεύει:
Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εγκαθιδρύσουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής των βασικών αρχών των ΑΠΕ.

Να ενημερωθούν οι εκπαιδευόμενοι για την ουσία και το πνεύμα της νομοθεσίας των ΑΠΕ. Μέσα από την ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου αλλά και πραγματικών μελετών περίπτωσης οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις δυνατότητες που δίνουν τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, η αιολική ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια, οι υδάτινοι πόροι και η βιομάζα.

Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγή στην παραγωγή ενέργειας
 • Ενεργειακή πολιτική – θεσμικό πλαίσιο – αδειοδότηση ΑΠΕ
 • Αξιολόγηση επενδύσεων
 • Υδροηλεκτρικά Έργα
 • Αιολικά Πάρκα
 • Βιομάζα
 • Γεωθερμία
 • Φωτοβολταϊκά – θερμικά ηλιακά
 • Νέες τεχνολογίες ΑΠΕ (κυματική, egs γεωθερμία, βιοαιθανόλη)
 • Συμπαραγωγή
 • Περιβαλλοντική διαχείριση – προστασία περιβάλλοντος
 • Έλεγχος και προληπτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Ασφάλεια και υγιεινή στις εγκαταστάσεις ΑΠΕ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ-ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ο κ. Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος απέκτησε το πτυχίο του Χημικού από το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Σήμερα είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Παράλληλα εργάστηκε ως Χημικός Ερευνητής στο Ατομικό Εργαστήριο Παραγωγής Οικολογικών Προϊόντων Καθαρισμού καθώς και στη Βιομηχανία στην Κοζάνη.

Το διδακτικό του έργο περιλαμβάνει αυτοδύναμη διδασκαλία δεκαπέντε (15) ακαδημαϊκών ετών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το αντικείμενο του ερευνητικού πεδίου καλύπτει τη μελέτη διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Έχει παρουσιάσει πάνω από ογδόντα (80) δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή έγκριτα περιοδικά και συνέδρια, ενώ έχει πάνω από πενήντα (50) ομιλίες σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια, και ημερίδες – διαλέξεις.

Επίσης συμμετείχε στην αξιολόγηση προτάσεων σε σχέση με την διαχείριση και αξιοποίηση  του περιβάλλοντος στα πλαίσια εθνικών προγραμμάτων ενώ οργάνωσε την διδασκαλία δώδεκα (12) εκπαιδευτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης  σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου. Είναι Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Συνολικά έχει συμμετάσχει σε δεκαοχτώ (18) ερευνητικά προγράμματα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, και σε τριανταπέντε (35) ως μέλος ερευνητικής ομάδας. Τέλος έχει διοικητικό έργο δεκαπέντε (15) ετών σε διαφορές θέσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΨΗ
Κεζέμπογλου Ρωξάνη

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
23850-55008
Δουμπάλης Χρήστος
ΚΟΣΤΟΣ:

280.00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ΩΡΕΣ , 9 ΜΗΝΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Εξ’ αποστάσεως (Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

280.00