Το σεμινάριο μισθοδοσίας συνδυάζει όλο το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση, η οποία καλύπτει όλα τα θέματα που αφορούν στη Μισθοδοσία και τα Εργατικά.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (PhD – MSc).

Διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με Μεταπτυχιακές σπουδές στη Στατιστική με κατεύθυνση «Στατιστικές μέθοδοι στη διαχείριση των Ασφαλιστικών Οργανισμών».

Έχει εργαστεί ως στέλεχος σε μεγάλο ασφαλιστικό οργανισμό από το 1985 έως το 2013. Από το 2006 έως και σήμερα είναι ειδικός επιστημονικός συνεργάτης – επισκέπτης καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και παράλληλα διδάσκει ως εισηγητής ημερίδων – σεμιναρίων σε θέματα «εργασιακά και ασφαλιστικά, management», επίσης αρθρογραφεί ως τακτικός συνεργάτης σε περιοδικά με ειδίκευση στα εργατικά και ασφαλιστικά θέματα και είναι συγγραφέας βιβλίου με το αυτό αντικείμενο.

Από το 2012 απασχολείτε ως σύμβουλος για εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα σε μεγάλες επιχειρήσεις.

 • Νομοθετικό Πλαίσιο -Αρχικοί Υπολογισμοί
 • Ασφάλιση
 • Μηχανογραφημένη μισθοδοσία
 • Ειδικά Θέματα Υπολογισμού Μισθοδοσίας
 • Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας, Στράτευση
 • Εργασία κατά τη Νύχτα ή τις ημέρες Κυριακής/Αργίας
 • Υπερεργασία, Υπερωρίες, Προσαυξήσεις, Πρόσθετες Αποδοχές 
 • Δώρο Χριστουγέννων και Δώρο Πάσχα
 • Αποζημίωση Απόλυσης
 • ΦΜΥ και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 
 • Υποχρεώσεις εκκαθαριστή μισθοδοσίας και καταληκτικές ημερομηνίες

 • Μεσαία στελέχη Μισθοδοσίας Λογιστηρίου
  Στελέχη Τμήματος HR Επιχειρήσεων
 •  Λογιστές – Φοροτεχνικούς
 • Φοιτητές Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Απόφοιτους Οικονομικών Πανεπιστημίων
 •  Απόφοιτους ΤΕΙ Λογιστικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οι Συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να γνωρίζουν: 

 1. Ευθύνη εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας (άρθρο 49, Ν.4611/19) 
 2. Υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης και των ασφαλιστικών εισφορών των πρακτικώς ασκούμενων και των μαθητευόμενων (άρθρο 52, Ν.4611/19) 
 3.  Υποχρεώσεις εργοδοτών που απασχολούν εργαζόμενους οι οποίοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την εργασία τους (άρθρο 56, Ν.4611/19) 
 4. Επικαιροποιημένο τον τελευταίο Ν.4488/17 
 5.  Τι ισχύει με την ετήσια κανονική άδεια, τις ειδικές άδειες και άδεια άνευ αποδοχών των εργαζομένων; 
 6. Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί και τα επιδόματα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις; 
 7. Πώς υπολογίζονται ορθά οι αμοιβές κατά την Κυριακάτικη, νυχτερινή και σε ημέρα αργίας εργασία; 
 8. Τι ισχύει για τη μερική και εκ περιτροπής απασχόληση; 
 9. Η εξαρτημένη εργασία σε αντιδιαστολή με τις ανεξάρτητες υπηρεσίες  

 • Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν από την ΑΠΟΨΗ Α.Ε. πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης 
 • Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διαδικασία επιδότησης του ΛΑΕΚ 0,24 
 • Διαρκής ενημέρωση και επικοινωνία με τον εισηγητή για οποιοδήποτε ερώτημα ή θέμα προκύψει μετά τη λήξη του σεμιναρίου 

Όλα τα προγράμματα της εταιρικής εκπαίδευσης είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν ως και 100% μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Χριστοδούλου Ιωάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 20 ώρες

150.00