Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού. Παρουσίαση του Ν.4611/19 & του άρθρου 117 του Ν.4623/19 - Εφαρμογή στην Πράξη

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική. Ολες όμως έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Και αυτό είναι το πολυτιμότερο στοιχείο που διαθέτουν. Οι άνθρωποι τους.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις καλούνται να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό.

Αξιοποιώντας προηγμένα  συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (PhD – MSc).

Διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με Μεταπτυχιακές σπουδές στη Στατιστική με κατεύθυνση «Στατιστικές μέθοδοι στη διαχείριση των Ασφαλιστικών Οργανισμών».

Έχει εργαστεί ως στέλεχος σε μεγάλο ασφαλιστικό οργανισμό από το 1985 έως το 2013. Από το 2006 έως και σήμερα είναι ειδικός επιστημονικός συνεργάτης – επισκέπτης καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και παράλληλα διδάσκει ως εισηγητής ημερίδων – σεμιναρίων σε θέματα «εργασιακά και ασφαλιστικά, management», επίσης αρθρογραφεί ως τακτικός συνεργάτης σε περιοδικά με ειδίκευση στα εργατικά και ασφαλιστικά θέματα και είναι συγγραφέας βιβλίου με το αυτό αντικείμενο.

Από το 2012 απασχολείτε ως σύμβουλος για εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα σε μεγάλες επιχειρήσεις.

 • ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΣΕ) 
 • ΕΓΣΣΕ 
 • ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
 • ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 • ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 • ΑΠΟΔΟΧΕΣ
 • ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 
 • ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
 • ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
 • ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΚΩΛΥΜΑ – ΑΣΘΕΝΕΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
 • ΑΡΓΙΕΣ
 • ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ
 • ΜΑΘΗΤΕΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»
 • ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 • Στελέχη στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας
 • Στελέχη σε Πολυεθνικές Εταιρίες
 • Στελέχη Δημόσιων Οργανισμών και υπαλλήλων

Οι Συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να γνωρίζουν: 

 1. Ευθύνη εργαζομένων κατά την εκτέλεση τηςεργασίας (άρθρο 49, Ν.4611/19)
 2. Υποχρέωση καταβολής μέσωπαρόχουυπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης και των ασφαλιστικών εισφορών των πρακτικώς ασκούμενων και των μαθητευόμενων (άρθρο 52, Ν.4611/19) 
 3. ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» Όλες οι πρόσφατες αλλαγές
 4. Τι ισχύει με την καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ«ΕΡΓΑΝΗ» (άρθρο 53, Ν.4611/19)
 5. Υποχρεώσεις εργοδοτών που απασχολούν εργαζόμενους οι οποίοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την εργασία τους (άρθρο 56, Ν.4611/19)
 6. Επικαιροποιημένοτον τελευταίο Ν.4488/17 
 7. ΣΣΕ – Συμβάσεις ΟρισμένουΧρόνου & Χρονικά όρια εργασίας
 8. Τι ισχύει στις περιπτώσεις δανεισμού εργαζομένου και σε περιπτώσεις εκτός έδρας απασχόλησης;
 9. Πώς συνδυάζεται η αποχή από την εργασία με την οικειοθελή αποχώρηση;
 10. Τι ισχύει με την ετήσια κανονική άδεια, τις ειδικές άδειες και άδειαάνευ αποδοχών των εργαζομένων;
 11. Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί και τα επιδόματα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις;
 12. Πώς υπολογίζονται ορθά οι αμοιβές κατά την Κυριακάτικη, νυχτερινή και σε ημέρα αργίας εργασία;
 13. Τι ισχύει κατά το καθεστώς απασχόλησηςΜαθητείας & Πρακτικής Άσκησης;
 14. Τι ισχύει για τη μερική και εκ περιτροπής απασχόληση;
 15. Η εξαρτημένη εργασία σε αντιδιαστολή με τις ανεξάρτητες υπηρεσίες

 • Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν από την ΑΠΟΨΗ Α.Ε. πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης 
 • Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διαδικασία επιδότησης του ΛΑΕΚ 0,24 
 • Διαρκής ενημέρωση και επικοινωνία με τον εισηγητή για οποιοδήποτε ερώτημα ή θέμα προκύψει μετά τη λήξη του σεμιναρίου 

Όλα τα προγράμματα της εταιρικής εκπαίδευσης είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν ως και 100 % μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Χριστοδούλου Ιωάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 30ώρες

150.00