Άδεια- Ασθένεια- Εργατικό Ατύχημα

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Οι βασικές αρχές της Εργατικής Νομοθεσίας και των Εργασιακών Σχέσεων, όπως ισχύουν σήμερα μετά τις εξελίξεις της τελευταίας τετραετίας!

Από τον Εργατικό Νόμο στην Πράξη.
Οι βασικές αρχές της Εργατικής Νομοθεσίας και των Εργασιακών Σχέσεων, όπως ισχύουν σήμερα.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (PhD – MSc).

Διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με Μεταπτυχιακές σπουδές στη Στατιστική με κατεύθυνση «Στατιστικές μέθοδοι στη διαχείριση των Ασφαλιστικών Οργανισμών».

Έχει εργαστεί ως στέλεχος σε μεγάλο ασφαλιστικό οργανισμό από το 1985 έως το 2013. Από το 2006 έως και σήμερα είναι ειδικός επιστημονικός συνεργάτης – επισκέπτης καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και παράλληλα διδάσκει ως εισηγητής ημερίδων – σεμιναρίων σε θέματα «εργασιακά και ασφαλιστικά, management», επίσης αρθρογραφεί ως τακτικός συνεργάτης σε περιοδικά με ειδίκευση στα εργατικά και ασφαλιστικά θέματα και είναι συγγραφέας βιβλίου με το αυτό αντικείμενο.

Από το 2012 απασχολείτε ως σύμβουλος για εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα σε μεγάλες επιχειρήσεις.

  • Προϊσταμένους και στελέχη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού
  • Υπεύθυνους προσωπικού
  • Υπεύθυνους μισθοδοσίας
  • Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών επιχειρήσεων και οργανισμών (δημόσιο & ευρύτερο δημόσιο τομέα)

1.ΑΔΕΙΑ – ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΚΩΛΥΜΜΑ  

1.1. ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

1.2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1.3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 

1.4. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

1.5. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε11 

1.6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ 

1.7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΣΕ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

1.8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

1.9. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ 

1.10. ΑΔΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ 

1.11. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

1.12. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ – ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

1.13. ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΚΩΛΥΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΟ 

1.14. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

1.15. ΤΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΑ) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΥΠΑΙΤΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 

1.16. ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠ 

1.17. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΤΙΣ ΟΠΟIΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ Η ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 

1.18. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

2.ΑΣΘΕΝΕΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

2.1. ΑΠΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

2.2. ΠΟΣΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

2.3. ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ 

2.4. ΑΣΘΕΝΕΙΑ – ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΚΩΛΥΜΑ 

2.5. ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ & ΑΔΕΙΑ 

2.6. ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

2.7. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

2.8. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 

2.9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΜΗΤΕΡΩΝ 

2.10. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

2.11. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις Εργασιακές και Ασφαλιστικές σχέσεις.

  • Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν από την ΑΠΟΨΗ Α.Ε. πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης 
  • Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διαδικασία επιδότησης του ΛΑΕΚ 0,24 
  • Διαρκής ενημέρωση και επικοινωνία με τον εισηγητή για οποιοδήποτε ερώτημα ή θέμα προκύψει μετά τη λήξη του σεμιναρίου 

Όλα τα προγράμματα της Ενδοεταιρκής εκπαίδευσης είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν ως και 100 % μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Χριστοδούλου Ιωάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 ώρες

150.00