«Οργανωσιακή αλλαγή και διοίκηση αλλαγής-Διαχείριση των αλλαγών και Ηγεσία-Η αλλαγή ως ευκαιρία εταιρικής ανάπτυξης» 

Οι αλλαγές είναι αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής μας .Η παγκόσμια αγορά μεταβάλλεται με γρήγορους ρυθμούς και η εναρμόνιση μας αποτελεί μονόδρομος .Η διαφοροποίηση στρατηγικής κατεύθυνσης και στόχων τείνει να δημιουργεί αντίσταση στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. Καταλυτικό ρόλο στην διαχείριση της αλλαγής φέρουν τα στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού ,που καλούνται να ομαλοποιήσουν το εργασιακό περιβάλλον και να εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού .Παράλληλα, έχουν την ευθύνη να επικοινωνήσουν τις αλλαγές στις εκάστοτε ομάδες και μαζί με την ηγεσία-διοίκηση της εταιρείας να μετατρέψουν την αλλαγή σε ευκαιρία κέρδους και ανάπτυξης. 

Θεματικές ενότητες: 

 • Ορισμός και σπουδαιότητα της αλλαγής σε έναν οργανισμό
 • Η ανάγκη της αλλαγής στο σύγχρονοεπιχειρείν
 • Οι τύποι της αλλαγής
 • Οι κύριες αιτίες της αλλαγής
 • Η διαδικασία και τα μοντέλα της εφαρμογής
 • Οργανωσιακή ανάπτυξη

 Διαχείριση των αλλαγών και Ηγεσία 

 • Λόγοι και βαθμοί αντίστασης
 • Οι διάφορες αντιστάσεις σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο 
 • Διαχείριση των αντιδράσεων-Τεχνικές αντιμετώπισης
 • Ατομικό επίπεδο ετοιμότητας και δεκτικότητας
 • Η σημασία και ο ρόλος της εκπαίδευσης
 • Στρατηγική των αλλαγών 
 • Μοντέλα εφαρμογής(του Kotter,του Lewin,κ.α.) 
 • Αποτελεσματική εισαγωγή των αλλαγών
 • Ηγεσία και αποτελεσματικότητα: ο Ηγέτης οδηγεί τον οργανισμό στην αλλαγή 
 • Προώθηση κουλτούρας καινοτομίας
 • Case studies

 • στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • στα διοικητικά στελέχη όλων των τμημάτων ενός οργανισμού 
 • σε όλους τους εργαζομένους των επιχειρήσεων

Στόχος της εκπαίδευσης είναι η κατανόηση της ανάγκης των οργανωτικών αλλαγών σε έναν οργανισμό, οι λόγοι αντίστασης,ο ρόλος της ηγεσίας, τα μοντέλα και η στρατηγική διαχείρισης αυτών των αλλαγών, με άξονα πάντα την εναρμόνιση όλων των εργαζομένων με την νέα εταιρική πολιτική και την μετατροπή των όποιων αλλαγών σε φορείς θετικής δράσης. 

Όλα τα πρόγραμμα της εταιρικής εκπαίδευσης διεξάγονται είτε δια ζώσης είτε με e-learning μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.

 • Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν από την ΑΠΟΨΗ Α.Ε. πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης 
 • Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διαδικασία επιδότησης του ΛΑΕΚ 0,24 
 • Διαρκής ενημέρωση και επικοινωνία με τον εισηγητή για οποιοδήποτε ερώτημα ή θέμα προκύψει μετά τη λήξη του σεμιναρίου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Χριστοδούλου Ιωάννα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 ώρες