Τεχνικός Ασφαλείας Γ' κατηγορίας

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Δίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης αμέσως  μετά τη λήξη του Προγράμματος.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η κατάρτιση εργοδοτών κάθε επιχείρησης σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Παρέχεται Βεβαίωση Επιμόρφωσης.

 • Σε όλους τους εργοδότες κάθε κλάδου επιχειρήσεων με δραστηριότητα χαμηλής επικινδυνότητας βάσει ΚΑΔ 

 • Πρόληψη εργατικών ατυχημάτων 
 • Γνώση και χρήση απαραίτητου εξοπλισμού εργασίας (υλικός εξοπλισμός – μέτρα προστασίας προσωπικού)
 • Αντιμετώπιση κρίσεων με πελάτη
 • Μέτρα προφύλαξης και υγιεινής στον χώρο εργασίας στην covid-19 περίοδο
 • Γνώση -θεωρητική και πρακτική- για ομαλή λειτουργία 

 • Ασφάλεια και υγεία στον χώρο εργασίας
 • Νομοθεσία ασφάλειας και υγείας
 • Οργάνωση για την προστασία στους χώρους εργασίας
 • Πηγές εργασιακού στρες
 • Πρακτικές για ασφαλή εργασία
 • Διαχείριση κρίσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Καλτσουκαλά Γεωργία
ΠΑΤΡΑ
Λάμπου Λένα
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΑΒΑΛΑ
Ταχτατζής Ανέστης
ΣΥΡΟΣ
Κατούφα Μεταξία
ΚΟΣΤΟΣ:

70.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 ώρες

70.00