Τεχνικός Ασφαλείας Γ'κατηγορίας

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Δίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης αμέσως  μετά τη λήξη του Προγράμματος.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η κατάρτιση εργοδοτών και εργαζομένων κάθε επιχείρησης, σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης-σε τάξη- τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Παρέχεται Βεβαίωση Επιμόρφωσης.

 • Σε όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους κάθε κλάδου επιχειρήσεων με δραστηριότητα χαμηλής επικινδυνότητας βάσει ΚΑΔ 

 • Πρόληψη εργατικών ατυχημάτων 
 • Γνώση και χρήση απαραίτητου εξοπλισμού εργασίας (υλικός εξοπλισμός-μέτρα προστασίας προσωπικού)
 • Αντιμετώπιση κρίσεων με πελάτη
 • Μέτρα προφύλαξης και υγιεινής στο χώρο εργασίας στην covid-19 περίοδο
 • Γνώση-θεωρητική και πρακτική-για ομαλή λειτουργία 

 • Ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας
 • Νομοθεσία ασφάλεια και υγείας
 • Οργάνωση για την προστασία στους χώρους εργασίας
 • Πηγές εργασιακού στρες
 • Πρακτικές για ασφαλή εργασία
 • Διαχείριση κρίσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΠΑΤΡΑ
Λάμπου Ελένη
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΑΒΑΛΑ
Ταχτατζής Ανέστης
ΚΟΣΤΟΣ:

70.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 ώρες

70.00