Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας-Security

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
Εκκαθάριση
3.150
Ώρες
750
Σπουδαστές
100%
Ποσοστό Επιτυχίας

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις, θεωρητικές και πρακτικές, ώστε οι συμμετέχοντες να προετοιμαστούν για τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας για την απόκτηση της άδειας προσωπικού ασφαλείας. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης-on line μαθήματα-και είναι διάρκειας 105 ωρών.

  •  σε κάθε Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος ενδιαφέρεται να  εκπαιδευτεί και να προετοιμαστεί για να αποκτήσει την άδεια εργασίας ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας-security.
  • σε άνεργους ή εργαζόμενους οποιουδήποτε κλάδου που αναζητούν ευκαιρίες αλλαγής εργασίας
  • σε άνδρες και γυναίκες που έχουν καλύψει το 18ο έτος της ηλικίας τους

 

  • Πλήρης προετοιμασία για τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις με σίγουρο αποτέλεσμα επιτυχίας
  • Πλήρης προετοιμασία για απόκτηση εργασίας στον κλάδο

Πρόγραμμα Σπουδών

Ποινική Δικονομία (μέρος Α')
Εισαγωγή στο ποινικό δίκαιο
Ποινική Δικονομία (μέρος Β')
Σενάρια-ειδικοί ποινικοί νόμοι
Πυρασφάλεια
Αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
Προστασία προσώπων
Φύλαξη vip
Ιδιωτική Ασφάλεια
Εργασιακό περιβάλλον,διεθνείς τάσεις,ελληνική πραγματικότητα
Βασικά καθήκοντα security
Χρηματαποστολές,ύποπτοι,περιστατικάκαι τρόποι αντιμετώπισης
Παροχή πρώτων βοηθειών
Αντιμετώπιση περιστατικών
Προστασία προσωπικού ασφαλείας
Εξοπλισμός,μέσα και τρόποι
Ασφάλεια εγκαταστάσεων
Γενικές γνώσεις
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΠΑΤΡΑ
Λάμπου Ελένη
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
ΚΑΒΑΛΑ
Ταχτατζής Ανέστης
ΚΟΣΤΟΣ:

170.00230.00

Εκκαθάριση
ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 105 ώρες

170.00230.00