Ελεγκτής Ασφαλείας (X-Ray Screener)

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

 

 

Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάλληλη προετοιμασία κάθε στελέχους που εργάζεται στον κλάδο της ασφάλειας να χειρίζεται Χ-RAY Screener μέσω του οποίου ανιχνεύει-εντοπίζει επικίνδυνα αντικείμενα σε ακτινοσκοπικές εικόνες (X-Ray).
Το πρόγραμμα έχει 12ωρη διάρκεια (3 ημέρες) και υλοποιείται με πλήρως σύγχρονο τρόπο, εξ αποστάσεως. Τα μαθήματα υλοποιούνται  (16:00-20:00 έκαστη ημέρα) και περιλαμβάνουν θεωρία και βιντεοπαρουσιάσεις.

 

  • Σε επαγγελματίες κλάδου Ασφαλείας Security
  • Eταιρείες Security

Βεβαίωση Παρακολούθησης 

 

Πιστοποιημένος εκπαιδευτής  Αξ/κος της ΕΛ.ΑΣ., εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφάλειας.

Πρόγραμμα Σπουδών

Ύποπτα γενικά αντικείμενα
i. Ύποπτα αντικείμενα ii. Επικίνδυνοι φάκελοι/δέματα iii. Έλεγχος ασφάλειας - Μέθοδοι αναγνώρισης ύποπτων αντικειμένων. iv. Βασικά στοιχεία αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού-Διαδικασίαελέγχου/ενέργειες
Ακτινοσκοπικές συσκευές ελέγχου δεμάτων, αλληλογραφίας, χειραποσκευών και αποσκευών
i. Γενικά περί ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου αλληλογραφίας, δεμάτων, χειραποσκευών και αποσκευών ii. Σκοπός iii. Θεσμικό/νομικό πλαίσιο: Κανονισμός (ΕΕ) υπ΄ αριθ. 185/2010 της Επιτροπήςτης 4ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών μέτρωνεφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορώναπό έκνομες ενέργειες iv. Αρχή λειτουργίας v. Ακτίνες Χ/Ακτινοπροστασία vi. Έργο των χειριστών X-RAY
Μαγνητικές πύλες
i. Σκοπός ii. Αρχή λειτουργίας iii. Πως γίνεται ο έλεγχος
Προσομοίωση
Επίδειξη εικόνων και οπτικοακουστικού υλικού (video) ii. Προσομοίωσή – επίδειξη - μελέτες περίπτωσης
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κεζέμπογλου Ρωξάνη
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12 ώρες

150.00