Επόπτες-Αρχιφύλακες( security managers)

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου ιδιωτικής ασφάλειας.

Σκοπό έχει την απαραίτητη γνώση, τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και σε επίπεδο δεξιοτήτων και ικανοτήτων ώστε  να ελέγχουν και να  εποπτεύουν  φυλασσόμενα σημεία αλλά και να ηγούνται της ομάδας του προσωπικού ασφαλείας.

 

  • Απαραίτητο σεμινάριο για δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης ως επόπτη
  • 15% έκπτωση στους αποφοίτους της ΑΠΟΨΗΣ του βασικού προγράμματος για την απόκτηση άδειας εργασίας (105 ωρών)
  • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
  • Απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης

 

  • Σε άνδρες και γυναίκες που έχουν καλύψει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  • Σε κατέχοντες άδεια εργασίας Ι.Ε.Π.Υ.Α
  •  Σε κάθε Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ενδιαφέρεται να εξελιχθεί στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας-security.
  • Σε αποφοίτους συστημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας τυπικής και μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο κ. Αποστολίδης  Γεώργιος είναι απόφοιτος της Σχολής Αξιωματικών της  Ελληνικής Αστυνομίας και της Σχολής μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Επιτελών Στελεχών.

Έχει διατελέσει Διοικητής αστυνομικών τμημάτων της χώρας με συνεχή 25ετή επαγγελματική πορεία.

Κατέχει 15ετή παρουσία στον χώρο της φύλαξης και ασφάλειας με εκπαιδευτικό και συγγραφικό έργο σε αντικείμενα που άπτονται της ασφάλειας εγκαταστάσεων, προστασία VIP Πρόσωπων, διαχείριση Κρίσεων, Ομηρίες, ενέργειες σε περιπτώσεις βομβιστικής επίθεσης, σε προσωπικό Ι.Ε.Π.Υ.Α αλλά και σε συλλόγους εργαζομένων και υπαλλήλους επιχειρήσεων με αντικείμενα την φυσική ασφάλεια χώρων και εργαζομένων.

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Ιεραρχία και καθήκοντα Ι.Ε.Π.Υ.Α.
Ιεραρχία και καθήκοντα Ι.Ε.Π.Υ.Α.
Το προφίλ ενός Επόπτη-Αρχιφύλακα
Το προφίλ ενός Επόπτη-Αρχιφύλακα
Επιστημονικό Υπόβαθρο περί ηγεσίας
Επιστημονικό Υπόβαθρο περί ηγεσίας
Τεχνικές μέθοδοι αποδοτικότητας υφιστάμενων
Τεχνικές μέθοδοι αποδοτικότητας υφιστάμενων
Χαρακτηριστικά του Manager
Χαρακτηριστικά του Manager
Ανάπτυξη της προσωπικότητας στον χώρο εργασίας
Ανάπτυξη της προσωπικότητας στον χώρο εργασίας
Ευαισθητοποίηση κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Ευαισθητοποίηση κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Οδηγίες σε υφιστάμενους για ορθή Χρήση καμερών – συστήματα GPS συμφώνα με τον GDPR
Οδηγίες σε υφιστάμενους για ορθή Χρήση καμερών – συστήματα GPS συμφώνα με τον GDPR
Οδηγίες σε υφισταμένους κατά την διαχείριση καταγγελιών από πολίτες.
Οδηγίες σε υφισταμένους κατά τη διαχείριση καταγγελιών από πολίτες.
Ανάπτυξη ειδικότερων θεωρητικών και πρακτικών γνωστικών θεμάτω
Ανάπτυξη ειδικότερων θεωρητικών και πρακτικών γνωστικών θεμάτω
Ανάπτυξη βιωματικών ασκήσεων
Ανάπτυξη βιωματικών ασκήσεων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κεζέμπογλου Ρωξάνη
ΠΑΤΡΑ
ΛΑΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΒΑΛΑ
ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΣΥΡΟΣ
ΚΑΤΟΥΦΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
ΚΟΣΤΟΣ:

100.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15ώρες

100.00