Συστήματα Διαχείρισης ποιότητας και διάθεσης φαρμάκου

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Παρέχεται δυνατότητα Πιστοποίησης από  τον Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

 

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Συστήματα Διαχείρισης ποιότητας και διάθεσης φαρμάκου" είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν  με τις διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας και διάθεσης φαρμάκου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

 

Παρέχεται δυνατότητα Πιστοποίησης από  τον Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 1. Ιστορική αναδρομή στο σύστημα υγείας στην Ελλάδα
 2. GMP-Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική/ Ποιοτικός έλεγχος
 3. Βασικές αρχές, Συστήματα και Μεθοδολογία Διασφάλισης Ολικής Ποιότητας
 4. Σχεδιασμός και οργάνωση συστημάτων παραγωγής
 5. Εθνικοί φορείς/όργανα για την εφαρμογή της ποιότητας στην Ελλάδα
 6. Πολιτικές διάθεσης φαρμάκων
 7. Νέα πολιτική φαρμάκου
 8. Διακίνηση του φαρμάκου

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών
 • Στελέχη φαρμακαποθηκών
 • Ιατρικούς επισκέπτες και γενικά στα στελέχη που εμπλέκονται στη διακίνηση του φαρμάκου και χρειάζεται να γνωρίζουν ζητήματα που αφορούν στην ολική ποιότητα, καθώς και το νομικό πλαίσιο που αναφέρεται σε αυτήν.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00