Συστήματα Διαχείρισης ποιότητας και διάθεσης φαρμάκου

ΕΝΑΡΞΗ: Starts at Regular Intervals

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Συστήματα Διαχείρισης ποιότητας και διάθεσης φαρμάκου" είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν  με τις διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας και διάθεσης φαρμάκου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

The program shall consist of the following thematic sections:

 • A historical overview of the health system in Greece
 • GMP-Good Manufacturing Practice/ Quality Control
 • Principles, Systems and Methodology of Total Quality Assurance
 • Design and organization of production systems
 • National bodies/institutions for quality implementation in Greece
 • Drug distribution policies
 • New drug policy
 • Drug trafficking

The program is aimed at:

 • Management of pharmaceutical companies
 • Pharmacopostand Strains
 • Medical visitors and generally the executives involved in the handling of the drug need to know issues concerning the total quality, as well as the legal framework that refers to it.

Graduates of the program receive:

 • 1 molecule in the scope of the advertised positions in the selection of trainers in P.V.I.T. and SCS
 • Attestation of Training of APOPSI V.T.C.
 • Discount on subsequent training programs of the APOPSI

INFORMATION
PIRAEUS
Zafeiri Staurianna
COST:

150.00

STARTS: Starts at Regular Intervals
DURATION: 400 hours

150.00