Ιατρικός Επισκέπτης

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Παρέχεται δυνατότητα Πιστοποίησης από  τον Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

 

 

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος  "Ιατρικός Επισκέπτης" είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν και να εκπαιδευτούν πάνω στις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να έχει όποιος ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες:

 1. Εισαγωγή στο επάγγελμα του ιατρικού επισκέπτη
 2. Βασικές αρχές φαρμακολογίας
 3. Νοσολογία
 4. Φυσιολογία
 5. Προφίλ ιατρικού επισκέπτη
 6. Τεχνικές πωλήσεων-επικοινωνίας
 7. Φαρμακευτικό μάρκετινγκ
 8. Νομοθεσία και δεοντολογία
 9. Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

(α) ιατρικούς επισκέπτες που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους αποκτώντας πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας

ή

(β) εργαζομένους που θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του ιατρικού επισκέπτη.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00