Όλα τα προγράμματα της εταιρικής εκπαίδευσης είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν ως και 100 % μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.

«Βασικές αρχές λειτουργίας και οργάνωσης μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων. 

Marketing και πωλήσεις, ο κορμός ανάπτυξης της κερδοφορίας. Εξυπηρέτηση πελατών.» 

Γεώργιος Ντρές

Director of Οperations & Business Development στην εταιρεία Dimitriou G.P.

Βusiness ΤrainerConsultant,με πολυετή εμπειρία στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, αξιολόγηση και ανάπτυξη του προσωπικού των εταριειών. 

Στέλεχος Πωλήσεων με περισσότερα από 25 έτη στο χώρο των πολυεθνικών εταιρειών.

 

 • Το οργανωτικό πλαίσιο του εμπορικού τομέα της επιχείρησης 
 • Digital tools 
 • Marketing plan 
 • Έρευνα Αγοράς 
 • Οι ανάγκες του πελάτη – Πυραμίδα Maslow 
 • Αγορά και πώληση 
 • Τα στελέχη πωλήσεων 
 • Χαρακτηριστικά στελεχιακού δυναμικού πωλήσεων 
 • Επαγγελματική συμπεριφορά στελεχών πωλήσεων 
 • Ηγεσία 
 • Τεχνικές πωλήσεων 
 • Εξυπηρέτηση πελατών-Ποιοτικοί δείκτες 
 • Κατηγοριοποίηση προϊόντων 
 • Τα στάδια της προσωπικής πώλησης 
 • Ανθρώπινες συμπεριφορές 
 • Ικανότητες καλού ακροατή 
 • Είδη ερωτήσεων 
 • Μέθοδοι προώθησης πωλήσεων 
 • Βασικές Αρχές Merchandising 
 • Διαχείριση αντιρρήσεων 
 • Διαχείριση παραπόνων 
 • After sales service 
 • Παραγωγικότητα 
 • Ανταγωνισμός 
 • Ομαδικότητα 
 • Role playing 

 • Διοικητικά Στελέχη
 • Εκπροσώπους πωλήσεων
 • Στελέχη εξυπηρέτησης   πελατών

H εκπαίδευση των στελεχών διοίκησης στις βασικές αρχές οργάνωσης της επιχείρησης, της προβολής και ανάπτυξης της κερδοφορίας βάσει των νέων δεδομένων αγοραστικής δυναμικής.

Η συγκρότηση ενός ισχυρού τμήματος πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών μέσα από τις αρχές του σωστού Merchandising και του sales promotion.

Η αναβάθμιση της εικόνας της επιχείρησης μέσω των εκπροσώπων πωλήσεων. 

Όλα τα προγράμματα της εταιρικής εκπαίδευσης είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν ως και 100 % μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.

Όλα τα πρόγραμμα της εταιρικής εκπαίδευσης διεξάγονται είτε δια ζώσης είτε μέσω e-learning μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.

 • Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν από την ΑΠΟΨΗ Α.Ε. πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης. 
 • Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διαδικασία επιδότησης του ΛΑΕΚ 0,24.
 • Διαρκής ενημέρωση και επικοινωνία με τον εισηγητή για οποιοδήποτε ερώτημα ή θέμα προκύψει μετά τη λήξη του σεμιναρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Χριστοδούλου Ιωάννα
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:
ΛΑΕΚ 0,24
ΕΝΑΡΞΗ: 24/02/2021 & 25/02 2021
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 ώρες