«Βασικές αρχές λειτουργίας και οργάνωσης μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων. 

Marketing και πωλήσεις, ο κορμός ανάπτυξης της κερδοφορίας. Εξυπηρέτηση πελατών.» 

 • Το οργανωτικό πλαίσιο του εμπορικού τομέα της επιχείρησης 
 • Digital tools 
 • Marketing plan 
 • Έρευνα Αγοράς 
 • Οι ανάγκες του πελάτη – Πυραμίδα Maslow 
 • Αγορά και πώληση 
 • Τα στελέχη πωλήσεων 
 • Χαρακτηριστικά στελεχιακού δυναμικού πωλήσεων 
 • Επαγγελματική συμπεριφορά στελεχών πωλήσεων 
 • Ηγεσία 
 • Τεχνικές πωλήσεων 
 • Εξυπηρέτηση πελατών-Ποιοτικοί δείκτες 
 • Κατηγοριοποίηση προϊόντων 
 • Τα στάδια της προσωπικής πώλησης 
 • Ανθρώπινες συμπεριφορές 
 • Ικανότητες καλού ακροατή 
 • Είδη ερωτήσεων 
 • Μέθοδοι προώθησης πωλήσεων 
 • Βασικές Αρχές Merchandising 
 • Διαχείριση αντιρρήσεων 
 • Διαχείριση παραπόνων 
 • After sales service 
 • Παραγωγικότητα 
 • Ανταγωνισμός 
 • Ομαδικότητα 
 • Role playing 

 • Διοικητικά Στελέχη
 • Εκπροσώπους πωλήσεων
 • Στελέχη εξυπηρέτησης   πελατών

H εκπαίδευση των στελεχών διοίκησης στις βασικές αρχές οργάνωσης της επιχείρησης, της προβολής και ανάπτυξης της κερδοφορίας βάσει των νέων δεδομένων αγοραστικής δυναμικής.

Η συγκρότηση ενός ισχυρού τμήματος πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών μέσα από τις αρχές του σωστού Merchandising και του sales promotion.

Η αναβάθμιση της εικόνας της επιχείρησης μέσω των εκπροσώπων πωλήσεων. 

Όλα τα προγράμματα της εταιρικής εκπαίδευσης είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν ως και 100 % μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.

Όλα τα πρόγραμμα της εταιρικής εκπαίδευσης διεξάγονται είτε δια ζώσης είτε μέσω e-learning μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.

 • Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν από την ΑΠΟΨΗ Α.Ε. πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης. 
 • Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διαδικασία επιδότησης του ΛΑΕΚ 0,24.
 • Διαρκής ενημέρωση και επικοινωνία με τον εισηγητή για οποιοδήποτε ερώτημα ή θέμα προκύψει μετά τη λήξη του σεμιναρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Χριστοδούλου Ιωάννα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 ώρες