Τεχνολογία - Καινοτομία και Στρατηγική

ΕΝΑΡΞΗ: 22/11/2021

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη, εφαρμογή και διαχείριση καινοτομίας με έμφαση στη σχέση καινοτομίας - τεχνολογίας – επιχειρηματικότητας. Παράλληλα θα συμβάλλει στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών οι οποίοι  στο πλαίσιο της εφαρμογής των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων», σε όλα τα σχολεία της χώρας, θα διδάξουν μαθήματα στο πλαίσιο του κύκλου  δεξιοτήτων «Δημιουργώ και Καινοτομώ– Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 1. Επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες αλλά και να προωθήσουν και να εδραιώσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα με την εισαγωγή της καινοτομίας και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων στην επιχειρηματική τους πρακτική.
 2. Εκπαιδευτικούς διαφόρων βαθμίδων, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στον τομέα της καινοτομίας και -επιχειρηματικότητας ώστε να διδάξουν αντίστοιχα μαθήματα στο εργαστήριο δεξιοτήτων που εισάγεται στην εκπαίδευση
 3. Στελέχη δημόσιων  φορέων και νομικών  προσώπων δημοσίου δικαίου τα οποία αντιλαμβάνονται ως σημαντική την ανάπτυξη δημιουργικότητας και εφαρμογή καινοτόμων ιδεών στις καθημερινές δραστηριότητες και λειτουργίες των οργανισμών τους.
 4. Νέους επιχειρηματίες και στελέχη startups επιχειρήσεων με καινοτόμο και εξωστρεφή προσανατολισμό.
 5. Ερευνητές που επιθυμούν να μετουσιώσουν την έρευνα τους σε επιχειρηματική ιδέα.
 6. Εκπαιδευτές και μέλη διδακτικού προσωπικού δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία θεμάτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
 7. Στον γενικό πληθυσμό που επιθυμεί να ενημερωθεί για την συμβολή της καινοτομίας στην επαγγελματική ζωή αλλά και στην καθημερινότητα

 

Η εκπαίδευση στηρίζεται στο μοντέλο της μεικτής μάθησης. Περιλαμβάνει 30 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης και έξι (6) ώρες on -line σύγχρονης τηλεκπαίδευσης οι οποίες θα υλοποιηθούν σε δύο τρίωρες συναντήσεις. Οι on-line συναντήσεις θα αφιερωθούν σε βιωματικές συνεργατικές ασκήσεις και στην ανάλυση πραγματικών μελετών περιπτώσεων. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, το εκπαιδευτικό υλικό, και η εκπαιδευτική μεθοδολογία ανταποκρίνονται σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης και επαγγελματικής ενασχόλησης.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος  οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα είναι σε θέση:

Σε Επίπεδο Γνώσεων

 • Να ορίζουν τις έννοιες της επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας και καινοτομίας
 • Να διακρίνουν τις διαφορετικές μορφές ανάπτυξης της καινοτομίας
 • Να περιγράφουν τα είδη καινοτομίας
 • Να αναλύουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία
 • Να περιγράφουν τις τεχνολογικές εξελίξεις στο περιβάλλον της σύγχρονης επιχείρησης.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις των βασικών αρχών της στρατηγικής καινοτομίας.
 • Να αξιολογήσουν τις πηγές τεχνολογίας στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον.
 • Να αντιλαμβάνονται τη σημασία του επιχειρηματικού σχεδιασμού στη σύγχρονη επιχείρηση
 • Να περιγράφουν το ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στην ανάπτυξη ενδοεπιχειρηματικότητας και καινοτομίας
 • Να αντιλαμβάνονται τη σημασία των οικονομικών στοιχείων και του περιεχομένου των οικονομικών καταστάσεων

 Σε Επίπεδο Δεξιοτήτων

 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας
 • Να συντάσσουν πλήρη και αξιόπιστα επιχειρηματικά σχέδια
 • Να καταρτίζουν πλάνο καινοτομίας για την επιχείρηση τους
 • Να υλοποιούν επιχειρηματικές ιδέες και καινοτομίες
 • Να εφαρμόζουν τεχνικές ανάπτυξης δημιουργικότητας
 • Να χρησιμοποιούν μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων και καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών
 • Να ακολουθούν τα κύρια βήματα σχεδιασμού, εκκίνησης και ανάπτυξης της νέας επιχείρησης μέσα από το πρίσμα της καινοτομίας.

Σε  Επίπεδο Στάσεων

 • Να αποδέχονται τη σημασία της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη και την επιτυχημένη επιχειρηματική λειτουργία.
 • Να ενθαρρυνθούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών.
 • Να προτιμούν μια επιχειρηματική κουλτούρα που προάγει την δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία, την ενίσχυση της ενδοεπιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων ιδεών
 • Να υιοθετήσουν στρατηγικές και μεθόδους ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών τεχνικών

Θεματική Ενότητα 1: Οριοθετώντας το Πλαίσιο – Δημιουργικότητα, Καινοτομία  και Τεχνολογία

 1. Δημιουργικότητα, Καινοτομία και Τεχνολογία
 2. Τεχνολογία και Επιστήμη
 3. Ο Κοινωνικός ρόλος της Τεχνολογίας

 Θεματική Ενότητα 2:  Καινοτομία και ο Στρατηγικός ρόλος της Τεχνολογίας

 1. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 2. Έρευνα και Ανάπτυξη
 3. Καινοτομία, Τεχνολογία και Στρατηγική
 4. Τεχνολογία και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
 5. Τεχνολογία και Ανταγωνιστικό Περιβάλλον

  Θεματική Ενότητα 3:  Οργανωσιακές Προκλήσεις

 1.  Τρόποι Οργάνωσης για Αξιοποίηση Τεχνολογίας
 2. Η Οργανωσιακή Δομή και η σχέση της με την Τεχνολογία
 3. Γιατί η Διοίκηση των Ανθρώπινων Πόρων είναι διαφορετική
 4. Σύγχρονες, Ευέλικτες Οργανωσιακές Δομές vs Παραδοσιακές, Ιεραρχικές Οργανωσιακές Δομές

 

Δημήτρης Μανωλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βιογραφικό Σημείωμα 

Ο Δημήτρης Μανωλόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α). Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, κάτοχος Μεταπυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.) στις Διεθνείς και Ευρωπαίκές Οικονομικές Σπουδές (Ο.Π.Α) και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D) από το University of Reading, UK. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται κυρίως στο Διεθνές Μάνατζμεντ, το ρόλο της τεχνολογίας ως παράγοντα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των σύγχρονων επιχειρήσεων και στην Οργάνωση και Διαχείριση εταιρικών πόρων. Σχετικά άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τα οποία έχουν λάβει έναν αξιόλογο αριθμό διεθνών ετεροαναφορών.

Έχει συγγράψει ένα βιβλίο αναφορικά με τις προκλήσεις τις διεθνοποιημένης επιχείρησης τον εικοστό πρώτο αιώνα, καθώς και μια μονογραφία αναφορικά με το οικοσύστημα των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα. Πάνω από 40 εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε κορυφαία διεθνή συνέδρια, και έξι άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους και βιβλία. Ο Δρ. Μανωλόπουλος είναι μέλος της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Διεθνών Επιχειρήσεων, της Βρετανικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και της Ακαδημίας Στρατηγικής Διοίκησης.

Εκτός από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ο Δρ. Μανωλόπουλος διδάσκει μαθήματα που άπτονται της Διοίκησης Διεθνών Επιχειρήσεων και των Θεωριών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Ο.Π.Α. Για το διδακτικό του έργο έχει επανειλημμένα τιμηθεί με αριστεία διδασκαλίας από διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Πριν την ένταξή του στο Πανεπιστήμιο, είχε απασχοληθεί στην Planet Ernst & Young S.A. ως σύμβουλος επιχειρήσεων όπου του δόθηκε η ευκαρία να συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών και συμβουλευτικών έργων και μελετών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για μεγάλους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, και για έξι χρόνια ως στέλεχος στρατηγικής και προγραμματισμού στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Έχει, επίσης, πραγματοποιήσει σεμινάρια στο χώρο της εταιρικής στρατηγικής, της διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων, καθώς και της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.

Έναρξη Προγράμματος: 22/11/2021

Πραγματοποίηση 1ης OnLine Συνάντησης: 25/11/2021

Υλοποίηση Ασύγχρονης Εκπαίδευσης: 22/11/2021- 10/12/2021

Πραγματοποίηση 2ης OnLine Συνάντησης: 08/12/2021

Τεχνολογία – Καινοτομία και Στρατηγική

Δίδακτρα -Τέλη Φοίτησης

Τιμή

Αριθμός Δόσεων

Αρχική Τιμή

190€

2

(2 ισόποσες των 95€)

Εκπτωτική Πολιτική

 

 

Άνεργοι

120€

2

(2 ισόποσες των 60€)

Εκπαιδευτικοί -Εκπαιδευτές ΙΕΚ-ΣΔΕ , Διοικ & Επιστ. Προσωπικό ΑΕΙ (40%)

150€

2

(2 ισόποσες των 75€)

Έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ τους τελευταίους 18 μήνες

100€

ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ:

190.00

ΕΝΑΡΞΗ: 22/11/2021
ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 19/11/2021
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 36 ώρες

190.00