Τα Logistics αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κλάδους στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Όλες οι εταιρείες διαθέτουν τμήμα logistics και οι υπάλληλοι στο τμήμα προμηθειών αναπτύσσουν σχέσεις με προμηθευτές και πελάτες, εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα είναι στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή.

Καραγάνης Γιώργος. 

 

O Γιώργος Καραγάνης είναι Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πειραιώς στο τομέα του Supply Chain Management και των Logistics. Έχει κάνει τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο τμήμα των Χημικών Μηχανικών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων και τις προπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στη Πληροφορική στα Συστήματα Επικοινωνιών και Δικτύων. 

 

Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς απο το 2013 στoυς τομείς των Warehouse Management Systems  και Information Systems, έχει εργαστεί και συνεχιζει να εργάζεται σε εταιρείες στο χώρο της πληροφορικής και των Logistics και παράλληλα ασχολείται με το χώρο της μέσης εκπαίδευσης. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο στον επιστημονικό του τομέα και έχει επιμεληθεί δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. 

 • Εισαγωγή Τι είναι τα Logistics; –  Ιστορική αναδρομή  
 • Διαχείριση και Επεξεργασία Παραγγελιών   
 • Μεταφορές  – Τα συστήματα μεταφορών –  Μεταφορές και Logistics 
 • Αποθήκευση-Παραλαβή,Ενδοδιακίνηση,Συλλογή,Αποστολή,Φόρτωση  
 • Συσκευασία  –  Οι λειτουργίες της συσκευασίας  
 • Φυσική Διανομή – Οι λειτουργίες της διανομής –  Ιδιόκτητος στόλος ή Outsourcing – Κόστος Φυσικής     Διανομής – Προγραμματισμός δρομολογίων – Όροι Παράδοσης 
 • Εξυπηρέτηση Πελατών – Η σημασία της εξυπηρέτησης  πελατών – Στοιχεία Προσυναλλαγής, κατά και μετά την συναλλαγή – Μέτρησης της εξυπηρέτησης – Kpi’s 
 • Εταιρίες παροχής υπηρεσιών Logistics – 3PL 

Η εκπαιδευτική αυτή ενότητα δίνει στους συμμετέχοντες όλα τα εφόδια που απαιτούνται προκειμένου να κατανοήσουν τον σχεδιασμό, τη μεθοδολογία, τα εργαλεία, τις τεχνικές σωστής επιλογής εξοπλισμού, προγραμματισμού, και λειτουργίας και παρακολούθησης μιας αποθήκης. 

Το παρόν σεμινάριο απευθύνεται όχι μόνο σε όσους εργάζονται με αποθήκες, αλλά και σε όσους εμπλέκονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των αποθηκευτικών χώρων και στην ποιοτική και οικονομική αξιολόγηση της λειτουργία της αποθήκης μια επιχείρησης. 

Με τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: 

 • Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και τεχνικές σύγχρονης αποθήκης. 
 • Να κατανοεί τις λειτουργίες των αποθηκών. 
 • Να γνωρίζει τον τρόπο διαχείρισης και διοίκησης των αποθηκών. 

Το σεμινάριο αποβλέπει στην κάλυψη των στοχευμένων  εκπαιδευτικών αναγκών του πελάτη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της επίδειξης – χρήσης των διαφόρων εργαλείων και τεχνικών σε πραγματικά προβλήματα και καταστάσεις που θα διατυπωθούν από τον ενδιαφερόμενο. 

 • Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν από την ΑΠΟΨΗ Α.Ε. πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης 
 • Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διαδικασία επιδότησης του ΛΑΕΚ 0,24 
 • Διαρκής ενημέρωση και επικοινωνία με τον εισηγητή για οποιοδήποτε ερώτημα ή θέμα προκύψει μετά τη λήξη του σεμιναρίου 

Όλα τα προγράμματα της εταιρικής εκπαίδευσης είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν ως και 100 % μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Χριστοδούλου Ιωάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ώρες

150.00