ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Ο ΝΕΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΘΕΙ.

Οι αλλαγές στον εργασιακό τομέα τον τελευταίο καιρό είναι πολλές και σαρωτικές. Οι νόμοι και οι διατάξεις συνεχώς αλλάζουν, αναθεωρούνται, νέες μορφές απασχόλησης εμφανίζονται, παλαιές καταργούνται. Πλέον το λογιστικό γραφείο και οι εταιρείες γενικότερα και ουσιαστικότερα χρειάζονται εργασιολόγους στο λογιστήριο τους. Επιβεβλημένα λοιπόν οποιοσδήποτε ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με τα εργατικά θα πρέπει να παραμένει επίκαιρος και ενημερωμένος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Από 1985 έως 2013 απασχολήθηκε σε μεγάλο ασφαλιστικό οργανισμό (διευθυντικό στέλεχος) οπότε και συνταξιοδοτήθηκε
 • Από 2006 έως και σήμερα ειδικός επιστημονικός συνεργάτης (επισκέπτης καθηγητής) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ)
 • Από το 2010 διδάσκει ως εισηγητής  ημερίδων – σεμιναρίων σε θέματα «management, εργασιακά και ασφαλιστικά» σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Διδάσκει επίσης ως καθηγητής σε κολλέγια στα μαθήματα διοίκηση επιχειρήσεων, στατιστική (θεωρία πιθανοτήτων, risk analysis, κ.ά.), γενική λογιστική
 • Από το 2012 απασχολείται ως ειδικός σύμβουλος για εργασιακά ασφαλιστικά και ανθρώπινου δυναμικού (οργάνωση – διοίκηση) θέματα σε μεγάλες επιχειρήσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • Από το 2020 επιστημονικός συνεργάτης στην FOROCOM HELLAS
 • Πιστοποιημένος εισηγητής σεμιναρίων από τον ΛΑΕΚ και τον ΕΟΠΠΕΠ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • 2012: Διδάκτωρ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) (τίτλος PhD)
 • 2004 – 2006: ΑΣΟΕΕ – Τμήμα Στατιστικής Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MSc) ειδίκευσης στη Στατιστική με κατεύθυνση «Στατιστικές μέθοδοι στη διαχείριση των Ασφαλιστικών Οργανισμών» (τίτλος MSc)
 • 1989:Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη – Τμήμα Οικονομικό
 • 1981: ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ – Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 • Αγγλικά
 • Γερμανικά

 1. ΣΕΠΕ – Ανεξάρτητη Αρχή (Νέα οργάνωση)
 2. ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
 3. Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – πρόστιμα
 4. Διευθέτηση χρόνου εργασίας – Ωράριο εργασίας – Πότε υπογράφεται ατομική σύμβαση
 5. Θέματα αναφορικά με την παρενόχληση στον χώρο εργασίας
 6. Διατάξεις νέες ως προς τον χρόνο του διαλείμματος
 7. Απολύσεις
 8. Διευρύνεται η λίστα των κλάδων των οποίων οι εργαζόμενοί τους θα απασχολούνται και τις Κυριακές
 9. Άλλη διάταξη προβλέπει έξτρα αποζημίωση, από 3 έως 24 μηνιάτικα, ως εναλλακτική λύση αντί της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μισθωτούς η απόλυση των οποίων κρίνεται άκυρη από τα δικαστήρια
 10. Υπερωρίες – καταβαλλόμενο ημερομίσθιο
 11. Άδειες
 12. Τηλεργασία
 13. Συνεργατικές πλατφόρμες
 14. Αποζημίωση εργατοτεχνιτών
 15. Συνδικαλιστικός Νόμος
 16. Απεργία

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη τμημάτων ανθρώπινων πόρων και λογιστηρίων, εργοδότες, επιχειρηματίες, προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων, ορκωτούς ελεγκτές, ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, φοιτητές Οικονομικών Τμημάτων, Τμημάτων Οικονομίας, Διοίκησης & Λογιστικής. Αφορά δε και τον καθένα προσωπικά ως φυσικό πρόσωπο ακόμα και εάν δεν σκοπεύει να εργαστεί σε λογιστήριο, ως εργαζόμενο στον βαθμό κατά τον οποίο οφείλει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Η παρουσίαση των κυριότερων θεμάτων του εργατικού δικαίου. Το πρόγραμμα προσφέρει μια εκτενή επιμόρφωση – εκπαίδευση σε εργατικά θέματα όσο και τη μισθοδοσία του προσωπικού, σύμφωνα με τις αλλαγές και τις νέες ρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία.

Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις παρακάτω γνώσεις/δεξιότητες:

  • Να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν την εργατική νομοθεσία
  • Να κάνουν ορθή χρήση των όρων υπαγωγής στην εργατική νομοθεσία
  • Να ερμηνεύουν επακριβώς την εργατική ορολογία
  • Να κατευθύνουν ορθά τους πελάτες τους σε θέματα εργατικής νομοθεσίας
  • Να αποκτήσουν το αίσθημα της εργασιακής συνείδησης
  • Να προσαρμοστούν στο ραγδαίο μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον
  • Να εκτιμήσουν το μέγεθος του προβλήματος της εργασίας και να αποκτήσουν αισθήματα κοινωνικής αλληλεγγύης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Χριστοδούλου Ιωάννα
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:
ΛΑΕΚ
ΚΟΣΤΟΣ:

320.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 ώρες

320.00