Γευσιγνώστης Οίνου

ΕΝΑΡΞΗ: 20/01/2021

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα "Γευσιγνώστης  Οίνου" πραγματοποιείται ώστε να παράσχει βασικές γνώσεις αμπελουργίας, οινολογίας, αμπελογραφίας, γευσιγνωσίας, οινοχοΐας. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την οργάνωση της διαδικασίας, τον αναλυτικό προσδιορισμό της αισθητικής αντίληψης αλλά και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον τομέα της παραγωγής κρασιού και στον τομέα του τουρισμού και των υπηρεσιών αναψυχής
 • Χημικούς -Γεωπόνους και στελέχη επιχειρήσεων του χώρου των τροφίμων και της εστίασης
 • Σε ιδιοκτήτες αμπελώνων που επιθυμούν να αναπτύξουν οινοτουριστική δραστηριότητα
 • Σε ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματικά και να απασχοληθούν στο αντικείμενο της οινογνωσίας
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων στον τομέα του τουρισμού, της γεωπονίας τροφίμων και της οινολογίας
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου των πωλήσεων που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
 • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Γενικά στοιχεία Αμπελουργίας – Οίνου
 • Θέματα Οινοποίησης
 • Βασικές αρχές γευσιγνωσίας
 • Θέματα σχετικά με το Κρασί και το Βαρέλι
 • Θέματα σχετικά με το κελάρι και την κάβα
  Θέματα σχετικά με τον Αμπελώνα
 • Οργάνωση Δράσεων και Εκδηλώσεων εντός και εκτός Οινοποιείου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: 20/01/2021
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00