Ειδικές Εφαρμογές Ζαχαροπλαστικής Τέχνης: παρασκευές πρωινών και αρτοποιημάτων, διακόσμηση

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Όλα τα προγράμματα της εταιρικής εκπαίδευσης είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν ως και 100 % μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Ειδικές Εφαρμογές Ζαχαροπλαστικής Τέχνης: παρασκευές πρωινών και αρτοποιημάτων, διακόσμηση" είναι η εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων σε θέματα που αφορούν στις παρασκευές πρωινών και αρτοποιημάτων καθώς και θέματα που αφορούν στη διακόσμησή τους. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

  1. Θεωρία Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας
  2. Είδη πρωινών
  3. Η διακόσμηση παρασκευασμάτων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής

  • Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον χώρο της εστίασης και του επισιτισμού.
  • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου του τουρισμού που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Απόφοιτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν στον χώρο της εστίασης και του επισιτισμού.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ” Διοίκηση Μονάδων Ζαχαροπλαστικής Τέχνης” στοχεύει στο να προσφέρει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στην οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση μιας μονάδας επισιτισμού που ασχολείται με τη ζαχαροπλαστική.

  • Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν από την ΑΠΟΨΗ Α.Ε. πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.
  • Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διαδικασία επιδότησης του ΛΑΕΚ 0,24.
  • Διαρκής ενημέρωση και επικοινωνία με τον εισηγητή για οποιοδήποτε ερώτημα ή θέμα προκύψει μετά τη λήξη του σεμιναρίου.

Όλα τα προγράμματα της εταιρικής εκπαίδευσης είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν ως και 100 % μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Χριστοδούλου Ιωάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

150.00