Πιστοποίηση στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΕΝΑΡΞΗ: ΤΑΚΤΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ

Ο Όμιλος ΑΠΟΨΗ υλοποιεί πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μέσω πλατφόρμας τηλεκατάρτισης.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης σε κάθε μία από τις Βασικές Ενότητες Χειρισμού Η/Υ του προγράμματος σπουδών, οι σπουδαστές μας είναι άριστα προετοιμασμένοι, ώστε να λάβουν μέρος, με επιτυχία, στις εξετάσεις πιστοποίησης του αναγνωρισμένου από τον ΕΟΠΠΕΠ φορέα πιστοποίησης  και να αποκτήσουν το πιστοποιητικό.

Μέσω αυτού πιστοποιείται ο ικανοποιητικός χειρισμός των εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου του πακέτου Ms Office και του λειτουργικού συστήματος Windows.

Το Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη, αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο, και διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012.

Η επανεξέταση προσφέρεται δωρεάν.

Οι εξετάσεις υλοποιούνται στις Κεντρικές Δομές της ΆΠΟΨΗΣ.

 

 

  • WORD
  • EXCEL
  • INTERNET-OUTLOOK
  • ACCESS
  • POWER POINT
  • WINDOWS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Χριστοδούλου Ιωάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: ΤΑΚΤΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ

150.00